Τσουχτερό πρόστιμο για αποστολή μηνυμάτων spam

150
21958495 - holding laptop mouse

Σε φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται ως Strategy Mentor

Πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται ως Strategy Mentor, για παράνομη αποστολή εξαιρετικά μεγάλου αριθμού μηνυμάτων αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (spam) για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για παράβαση της διάταξης που αφορά στην παρακολούθηση της απόδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω πρόσβασης σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό των χρηστών.
Επιπλέον, η Αρχή επέβαλε την καταστροφή του αρχείου των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τηρούνται χωρίς την ύπαρξη συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων, με ακόλουθη ενημέρωση της Αρχής.
Η απόφαση υπ’ αρ. 50/2017 είναι διαθέσιμη στο www.dpa.gr «Αποφάσεις».
ΠΗΓΗΒΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ