ΣτΕ: Δικαιώθηκε ο πρώην διευθυντής του ΙΓΜΕ για την απόλυσή του

133

Η παύση από τα καθηκοντά του από τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος ήταν «μη νόμιμη», αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας

Με καθυστέρηση 7 ετών δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την πρόωρη απόλυσή του ο πρώην γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Σπυρίδων Οικονόμου.

Με απόφαση του τότε υπουργού Περιβάλλοντος (1.2.2010) ανακλήθηκε προγενέστερη υπουργική απόφαση (13.4.2009) με την οποία είχε διοριστεί ο κ. Οικονόμου στο ΙΓΜΕ και στην θέση του διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου.

Η υπ΄ αριθμ. 2048/2017 απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε μη νόμιμη η πρόωρη παύση του κ. Οικονόμου από την θέση του γενικού διευθυντή του ΙΓΜΕ, πρακτικά δεν έχει καμία σημασία, αφού δεν επανέρχεται στο Ινστιτούτο (αφού η θητεία του έτσι και αλλιώς έχει λήξει), αλλά γεννά αστικές αξιώσεις και μπορεί να αξιώσει εντόκως τις αποδοχές που θα ελάμβανε από την ημέρα παύσης των καθηκόντων του έως την προγραμματισμένη λήξη της θητείας του.

Από την πλευρά του Δημοσίου και του ΙΓΜΕ υποστηρίχθηκε ότι για την πρόωρη παύση δεν χρειάζεται ειδική αιτιολογία γιατί είναι θέση μετακλητού υπαλλήλου και ο διορισμός γίνεται απευθείας από τον εποπτεύοντα υπουργό, ενώ για τη κατάληψη της θέσης αυτής πρέπει να υπάρχει «σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης, ώστε να καθίσταται απρόσκοπτη η πραγμάτωση της κυβερνητικής πολιτικής».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι ο αρμόδιος υπουργός μπορεί να αποφασίσει την παύση ή την αντικατάσταση πριν την λήξη της θητείας, αν συντρέχει σοβαρός λόγος, ο οποίος καθιστά τον γενικό διευθυντή ακατάλληλο για την άσκηση των καθηκόντων του και η απόφαση του υπουργού πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη.
Όμως, συνεχίζουν οι δικαστές του ΣτΕ η επίμαχη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση αναφέρει ως αιτιολογία «γενικώς και αορίστως λόγους εύρυθμης λειτουργίας του ΙΓΜΕ χωρίς να προσδιορίζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο οι λόγοι αυτοί, οι οποίοι επιβάλλουν την αντικατάστασή του» πριν τη λήξη της θητείας.

Τελικά, οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν ως αβάσιμους όλους του ισχυρισμούς του ΥΕΠΧΩΔΕ και του ΙΓΜΕ, έκαναν δεκτή την αίτηση του κ. Οικονόμου και ακύρωσαν την σχετική υπουργική απόφαση.

ΠΗΓΗΠΡΩΤΟΘΕΜΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ