Απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ξενοδοχείου κατά πολωνικού πρακτορείου

70

Με την υπ’ αρίθμ. 371/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απορρίφθηκε η αίτηση ετερόρρυθμης ξενοδοχειακής εταιρείας της Ρόδου κατά τουριστικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Πολωνίας, που διακινεί μεγάλο αριθμό τουριστών στο νησί.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία διατείνεται ότι έχει καταγγείλει νομίμως και εμπροθέσμως την μεταξύ τους σύμβαση ισχυριζόμενη ότι η συμφωνία είχε υπογραφεί βάσει των δεδομένων που ίσχυαν το 2014, τονίζοντας ότι η αύξηση του κόστους φιλοξενίας των πελατών μετά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και την αύξηση του φόρου σε 23%, η αύξηση του φόρου επί των οινοπνευματωδών ποτών και η επιβολή τέλους διανυκτέρευσης καθιστά ασύμφορη την συμφωνία για λόγους έκτακτους, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.
Επεσήμανε ακόμη ότι το πρακτορείο έχει την ευχέρεια, δυνάμει της ίδιας σύμβασης, καταβολής ποσού μόλις 11 ευρώ ημερησίως για κάθε δίκλινο δωμάτιο, το οποίο είχε εγγυημένη κράτηση και διοχέτευε τους πελάτες της σε ξενοδοχεία με τα οποία είχε δυσμενέστερους όρους συμφωνίας αντιμετωπίζοντας εκείνο της ενάγουσας ως λύση τελευταίας στιγμής.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία διατείνεται ότι προσωρινή διαταγή του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που την υποχρεώνει να δέχεται τους πελάτες του πρακτορείου, παρά την καταγγελία της σύμβασης της δημιούργησε προβλήματα.
Την 13η Αυγούστου 2016 όπως υποστηρίζει, δέχτηκε με email ενημέρωση από το πρακτορείο ότι χρειάζεται 15 δωμάτια για την 15η Αυγούστου 2016 κι ότι ήταν δύο δωμάτια επιπλέον από εκείνα που είχε δυνατότητα.
Ενώ το ξενοδοχείο δέχτηκε τους πελάτες την ίδια μέρα, όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε ότι επρόκειτο να αφιχθούν κι άλλοι που περιλαμβάνονται σε κατάσταση πελατών του πρακτορείου που ήταν συνημμένη στην αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων που είχε υποβάλει.
Το απόγευμα της 15ης Αυγούστου μεταφέρθηκαν οι συγκεκριμένοι πελάτες στο ξενοδοχείο αλλά δεν υπήρχαν δωμάτια για να μείνουν με αποτέλεσμα να κληθούν από εκπροσώπους του πρακτορείου αστυνομικοί, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην ξενοδοχειακή μονάδα.
Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον εκπρόσωπο της ξενοδοχειακής εταιρείας να τους ακολουθήσει διότι θα εκινείτο η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος του, ενώ στην πορεία αφέθηκε ελεύθερος.
Είχε προηγηθεί εξάλλου αίτημα της τουριστικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Πολωνίας, για την έκδοση προσωρινής διαταγής, που θα υποχρεώνει την ετερόρρυθμη ξενοδοχειακή εταιρεία να δέχεται προς διαμονή και διανυκτέρευση σε αυτήν τους πελάτες της.
Με την προσωρινή διαταγή διατάχθηκε συγκεκριμένα η ξενοδοχειακή εταιρεία να παρέχει τα συμφωνηθέντα δωμάτια σύμφωνα με τους όρους της από 8 Δεκεμβρίου 2014 σύμβασης που υπέγραψε με το πρακτορείο, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το από 31 Φεβρουαρίου 2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, μέχρι τη συζήτηση και υπό τον όρο συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, την 26η Σεπτεμβρίου 2016.

Το πρακτορείο εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ. Γ. Μαυρομάτης και την ξενοδοχειακή εταιρεία ο δικηγόρος κ. Δ. Καραγεώργης.

ΠΗΓΗdimokratiki.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ