Διαγραφή μέρους οφειλής η οποία είχε διογκωθεί εξαιτίας παράλειψης του Ι.Κ.Α. να προβεί έγκαιρα σε ρύθμιση

106

Κοινωνική προστασία
Σύνοψη διαμεσολάβησης

Διαγραφή μέρους οφειλής η οποία είχε διογκωθεί εξαιτίας παράλειψης του ΙΚΑ να προβεί έγκαιρα σε ρύθμιση

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός επιστήμονας: Γιάννης Σ. Κωστής

Σεπτέμβριος 2017

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο για τη διόγκωση οφειλής της εταιρείας του, λόγω παράλειψης οφειλόμενων ενεργειών εκ μέρους των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Συγκεκριμένα ο πολίτης είχε ζητήσει από το 2005 να ρυθμιστούν, σύμφωνα με τον τότε ισχύσαντα νόμο, οι οφειλές της εταιρείας του, η οποία είχε τεθεί σε αδράνεια ήδη από το 2002.

Η αίτησή του όμως παρέμενε σε εκκρεμότητα, λόγω αδράνειας της διοίκησης να την διεκπεραιώσει, και αντί αυτού, μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου της δεκαετίας, τον Ιούλιο του 2016, έλαβε «Πίνακα Ληξιπρόθεσμων Χρεών Οφειλέτη» σύμφωνα με τον οποίο το οφειλόμενο ποσό είχε υπερδιπλασιαστεί. Επιπρόσθετα το ΙΚΑ προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών των ομόρρυθμων εταίρων.

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η αρχική αίτηση της εταιρείας για ρύθμιση της οφειλής ούτε ερευνήθηκε με το κατάλληλο τρόπο, ούτε διεκπεραιώθηκε κανονικά. Ενδεικτικά τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά την υποβολή της αίτησης ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία, «για την διενέργεια του ελέγχου» τα οποία όπως προέκυψε είχαν ήδη υποβληθεί με την κατάθεση της αρχικής αίτησης και προφανώς είχαν χαθεί. Την ευθύνη όμως για την ανεύρεσή τους είχε η υπηρεσία όπως και την ευθύνη για την όποια καθυστέρηση από την μη αξιοποίησή τους.

Ο Συνήγορος επισήμανε στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή που θα εξέταζε την ένσταση του ενδιαφερομένου ότι όπως αποδείχθηκε, η παράλειψη της διοίκησης να διεκπεραιώσει έγκαιρα την υποβληθείσα αίτηση ρύθμισης των οφειλών είχε σαν αποτέλεσμα την διόγκωσή της με πρόσθετα τέλη γεγονός που δεν θα συνέβαινε αν το υποκατάστημα ήταν συνεπές στις υποχρεώσεις του.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε να μην επιβαρυνθεί η εταιρεία με πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις χρονικών περιόδων για τις οποίες δεν φέρει ουσιαστικά την ευθύνη των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή τους ή στη μη υπαγωγή στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η Τοπική Διοικητική Επιτροπή λαμβάνοντας ρητά υπόψη τις θέσεις που διατύπωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, απάλλαξε την εταιρεία από τα πρόσθετα τέλη, δεχόμενη την υπαιτιότητα του ΙΚΑ και την εξ αυτής προκληθείσα διόγκωση της οφειλής.

Η με αριθμ. πρωτ. 217711/38944/19.8.2016 πορισματική επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη

Οι αριθμ. 206/45/15.11.2016 & 247/53/15.12.2016 Απόφάσεις της ΤΔΕ του Η’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36990