Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Οι εξελίξεις στην οικονομία συνοπτικά

104

Σε συνοπτική αποτύπωση των εξελίξεων στην οικονομία προχωρά το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο καθιερώνει ένα τριμηνιαίο δελτίο με τίτλο «Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις».

Οι εξελίξεις που αποτυπώνει συνοπτικά είναι οι ακόλουθες:

  • Αυξάνονται τα ερωτηματικά ως προς την επίτευξη του στόχου για μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 1,8% το 2017

  • Αρνητική εξέλιξη η μείωση των επενδύσεων (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) κατά 4,6%.
  • Σταθερά μειούμενη η ανεργία για έκτο συνεχόμενο μήνα, διαμορφώνεται στο 21,2%
  • Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% το Β’ τρίμηνο του 2017 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εξαγωγών (+9,5%) και της δημόσιας κατανάλωσης (+3,3%).
  • Το πρωτογενές πλεόνασμα σε επίπεδο ΚΠ και ΓΚ διαμορφώνεται σε αντίστοιχα με τα περσινά επίπεδα, γεγονός που καθιστά το στόχο για 1,75% του ΑΕΠ εφικτό για το 2017.
  • Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου είναι ελαφρώς αυξημένες τον Ιούλιο του 2017 σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
  • Συνεχίζεται η συσσώρευση απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου. Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο, με φθίνοντα όμως ρυθμό.
  • Η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων διαμορφώνεται περί το 5,5%. Κυμαίνεται δηλαδή στα χαμηλά επίπεδα της περιόδου της κρίσης. Παραμένει ωστόσο πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα των χωρών της ευρωζώνης που εξήλθαν των «προγραμμάτων στήριξης».

 

ΠΗΓΗnaftemporiki.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ