Η πρώτη απόφαση Εφετείου για τα στεγαστικά σε ελβετικό!

375
Απέρριψε έφεση της τράπεζας, ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής 520.000 ευρώ. Δεν πρέπει να εξοφλούνται τα δάνεια αυτής της κατηγορίας με βάση την τρέχουσα ισοτιμία.

Η πρώτη απόφαση Εφετείου για στεγαστικό δάνειο εκδόθηκε από το Εφετείο Λάρισας και δικαιώνει απόλυτα το δανειολήπτη, “ρίχνοντας” διαταγή πληρωμής 520.000 ευρώ, λίγες ημέρες πριν συζητηθεί και η πρώτη έφεση τράπεζας, στην Αθήνα, για απόφαση επί συλλογικής αγωγής, που επίσης δικαιώνει απόλυτα τους δανειολήπτες.

Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση, όπου εξετάζεται από Εφετείο πρωτόδικη απόφαση, με την οποία είχε ακυρωθεί διαταγή πληρωμής της τράπεζας (Eurobank). Το Εφετείο Λάρισας, με μια μακροσκελή και εμπεριστατωμένη απόφαση, απορρίπτει την έφεση της τράπεζας, κάτι που σημαίνει ότι ο δανειολήπτης σώζει το ακίνητό του από τον πλειστηριασμό.

Το σκεπτικό της απόφασης δεν διαφέρει από προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δανειολήπτες, καθώς ο κύριος λόγος ακύρωσης της διαταγής πληρωμής είναι ότι κρίνεται καταχρηστικός ο όρος που υποχρεώνει το δανειολήπτη να εξοφλεί το δάνειο με βάση την εκάστοτε ισοτιμία ελβετικού φράγκου/ευρώ, επειδή ο δανειολήπτης δεν ενημερώθηκε σωστά από την τράπεζα για τους κινδύνους.

Όπως σημειώνει ο δικηγόρος του δανειολήπτη, Αντώνης Πράτας (δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του το πλήρες κείμενο της απόφασης: http://diadiktiakosdikigoros.blogspot.gr/2017/04/chf.html?spref=fb) ένα σημαντικό παρεμπίπτον ζήτημα που κρίνεται με την απόφαση αυτή με δύναμη δεδικασμένου είναι ότι δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα δάνεια ελβετικού φράγκου το άρθρο 291 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή ο δανειολήπτης ΔΕΝ είναι υποχρεωμένος να τα εξοφλεί με την τρέχουσα ισοτιμία.

Τούτο διότι, ναι μεν συνάγεται με βάση το παραστατικό εκταμίευσης ότι συμφωνήθηκε το δάνειο σε ελβετικά φράγκα (CHF), πλην όμως ο δανειολήπτης έλαβε αυτό σε ευρώ. Δηλαδή, όπως αναφέρει ο κ. Πράτας, πρόκειται για δάνειο σε ευρώ (€) με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου και, έτσι, δεν χωρεί η εφαρμογή του άρθρου 291ΑΚ.

Επίσης, κρίνεται άκυρη ως αδιαφανής η αντισταθμιστική προστασία που προσέφερε η τράπεζα στον δανειολήπτη (προστασία από αύξηση δόσης για τρία χρόνια), ενώ κρίνονται ως αθέμιτη εμπορική πρακτική της τράπεζας η εγχείριση εγγράφων που ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

 

 

ΠΗΓΗsofokleousin.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ