ΧΥΤΥ – ΧΥΤΑ: Απορρίφθηκε από το Ανώτατο η αίτηση Certiorari Θ. Λώλου

100
466820780

Απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο η αίτηση του εκ των κατηγορούμενων στην υπόθεση ΧΥΤΥ Κόσιης – ΧΥΤΑ Πάφου Θεοφάνη Λώλου για έκδοση εντάλματος Certiorari.

Όπως ανέφερε ο Δικαστής του Ανωτάτου Μιχάλης Χριστοδούλου ανακοινώνοντας την απόφασή του, όφειλε η πλευρά του αιτητή κατά τη διαδικασία της αίτησης να αποκαλύψει αμέσως ότι έγινε η τροποποίηση του κατηγορητηρίου αμέσως μετά την απόφαση του Κακουργιοδικείου και να συγκεκριμενοποιήσει και όχι αόριστα ότι η τροποποίηση του κατηγορητηρίου αφορούσε την απάλειψη της Ελλάδας ως το χώρο της ισχυριζόμενης διάπραξης των αδικημάτων.

Το δεύτερο και πιο σημαντικό, είπε ο Δικαστής Χριστοδούλου, είναι ότι τροποποίηση του κατηγορητηρίου έχει αναδρομικό χαρακτήρα και παραπέμπει στην ημερομηνία καταχώρησης του κατηγορητηρίου.

«Το θέμα έχασε το αντικείμενο του», σημείωσε.

Στις 5 Ιουλίου το Ανώτατο είχε αποφασίσει ότι εγείρεται εκ πρώτης όψεως συζητήσιμο ζήτημα κατά πόσο το Κακουργιοδικείο έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την πράξη της κατηγορίας 88, με την οποία καταλογίζεται στον κατηγορούμενο και σε άλλα πρόσωπα ότι «…σε άγνωστη ημερομηνία, κατά το έτος 2006, στη Δημοκρατία και στην Ελλάδα συνωμότησαν να καταδολιεύσουν το κοινό…», ενώ ως τόπος διάπραξης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης προσδιορίζεται μόνο η Κύπρος.

Στην απόφασή του ο Δικαστής Χριστοδούλου κρίνει ότι η παράγραφος 13, την οποία επικαλέστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τη Δευτέρα ο δικηγόρος του Θεοφάνη Λώλου, Κρις Τριανταφυλλίδης για να εισηγηθεί ότι δεν υπήρξε απόκρυψη «είναι έκδηλα αόριστη εφόσον καμία ειδική αναφορά δεν κάνει για το σημαντικό γεγονός ότι αμέσως μετά την απαγγελία της προσβαλλόμενης απόφασης έγινε τροποποίηση των λεπτομερειών της επίδικης κατηγορίας 88 με τη διαγραφή της φράσης ‘και στην Ελλάδα’ και η αναφορά ότι ‘..ο κατηγορούμενος αναγκάσθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες 88 και 89 ως αυτές και πάλιν τροποποιήθηκαν…’ το μόνο που υποδηλώνει είναι ότι έγινε κάποια τροποποίηση και όχι η συγκεκριμένη σημαντική για την υπόθεση τροποποίηση».

Σε άλλο σημείο σημειώνει ότι «κρίνω ότι η παράλειψη αποκάλυψης αυτού του στοιχείου είναι λόγος απόρριψης της αίτησης εφόσον ενδεχομένως το Δικαστήριο να μην ασκούσε θετικά την ευχέρεια που έχει για χορήγηση της άδειας εάν αποκαλυπτόταν και αυτό το στοιχείο».

Υπενθυμίζει επίσης ότι δυνάμει του σχετικού νόμου η τροποποίηση κατηγορίας «έχει αναδρομική ισχύ που ανατρέχει στην ημέρα καταχώρισης του κατηγορητηρίου».

Συνεπώς, επισημαίνει, «με την τροποποίηση που έγινε, το οποιοδήποτε πρόβλημα δικαιοδοσίας που φαίνεται να υπήρχε εξέλειψε πριν ο αιτητής απαντήσει στην κατηγορία και ως εκ τούτου η παρούσα αίτηση απώλεσε το αντικείμενό της».

 

ΠΗΓΗ24h.com
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ