Επικυρώθηκε η λειτουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής Αρχής για τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε.

61

Τη λειτουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής Αρχής, η οποία θα στοχεύει στην αποτελεσματικότερη προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, επικύρωσε σήμερα, στο Λουξεμβούργο, το άτυπο συμβούλιο των υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε η γγ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Γιαννακάκη.

 

Η Ελλάδα είχε εξαρχής ταχθεί υπέρ του θεσμού, ενώ επί ελληνικής προεδρίας προωθήθηκαν ουσιώδεις αλλαγές στον πυρήνα του νομοθετήματος, στο οποίο τελικά και προσχώρησαν 20 κράτη-μέλη υπό το καθεστώς της ενισχυμένης συνεργασίας.

Στο συμβούλιο, εξάλλου, έγινε μία πρώτη διαβούλευση επί των προτάσεων-κανονισμών της ΕΕ για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, καθώς και για τη συμπλήρωση και υποστήριξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών ποινικού μητρώου (ECRIS). Επί των κειμένων, τα κράτη-μέλη εξέθεσαν συνοπτικά απόψεις και σημεία προβληματισμού, ενώ αναμένεται εκτενέστερη διαβούλευση.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με απολογισμό των κρατών-μελών σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς ο διασυνοριακός χαρακτήρας της διαδικτυακής εγκληματικότητας, κατά κοινή ομολογία, απαιτεί συντονισμένη νομοθετική και επιχειρησιακή αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ.