Και νέο «γενναίο κούρεμα» οφειλών ζευγαριού από την Παστίδα

150

Σε γενναίο κούρεμα των οφειλών ενός ζευγαριού από την Παστίδα προχώρησε με απόφαση που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ρόδου κάνοντας δεκτή την αίτηση, που υπέβαλαν, για την υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη, περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Το ζευγάρι ηλικίας 53 και 49 ετών είναι γονείς δύο ενήλικων παιδιών. Ο άνδρας εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε ξενοδοχείο από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο κάθε έτους και λαμβάνει μηνιαίως για τους μήνες που εργάζεται μισθό 1056 ευρώ και τους υπόλοιπους μήνες επίδομα ΟΑΕΔ ώστε το συνολικό ετήσιο εισόδημα του να ανέρχεται περίπου στις 13.000 ευρώ.
Η γυναίκα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος σε ξενοδοχείο από μήνα Μάιο έως Οκτώβριο κάθε έτους και λαμβάνει μισθό 736 ευρώ για τους μήνες που εργάζεται και τους υπόλοιπους μήνες λαμβάνει επίδομα ΟΑΕΔ.
Και οι δύο φιλοξενούνται στην οικία του πατέρα της δεύτερης ενώ ο πρώτος έχει στην κυριότητά του ένα ακίνητο στο οποίο μένει η κόρη τους. Η δεύτερη έχει στην ιδιοκτησία της και ένα αυτοκίνητο εκτιμώμενης αξίας 3.000 ευρώ.
Το σύνολο των οφειλών τους σε δάνεια ανέρχεται στο ποσό των 130.343,46 ευρώ.
Το δικαστήριο έκρινε ότι ο μισθός τους δεν θα αυξηθεί άμεσα, λόγω της βαθειάς οικονομικής ύφεσης που διέρχεται η χώρα και ότι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, η δε αδυναμία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο.
Συνεκτίμησε επίσης το γεγονός ότι το κόστος διαβίωσής τους έχει ανέβει τα τελευταία έτη (λόγω πχ της αύξησης του ΦΠΑ) και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν προστεθεί στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και αφού ελήφθη υπόψιν ότι ο υιός τους είναι άνεργος κρίθηκε ότι τα μηνιαία έξοδα διαβίωσής τους ανέρχονται στο ποσό των 1100 ευρώ.
Το δικαστήριο καθόρισε τις επί μία πενταετία μηνιαίες καταβολές του πρώτου στο συνολικό ποσό των 270 € και τις επί μία πενταετία μηνιαίες καταβολές της δεύτερης στο συνολικό ποσό των 150 €.
Εξαιρεί από την εκποίηση την πρώτη κατοικία ιδιοκτησίας του πρώτου και του επιβάλει την υποχρέωση να καταβάλλει, το ποσό των 68.257,58 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και αποτελεί την κύρια κατοικία τους, το οποίο θα καταβληθεί σε 240 μηνιαίες δόσεις, εκάστης ανερχόμενης στο ποσό των 284,40 €.
Οι καταβολές αυτές, για την αποπληρωμή του ποσού των 68.257,58 θα γίνουν εντόκως με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η καταβολή του ποσού των 68.257,58 € για τον πρώτο θα ξεκινήσει πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης και θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα για χρονικό διάστημα είκοσι ετών. Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Ευαγγελία Ταμπάκη.