Περισσότερες από τις μισές χώρες της ΕΕ δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί με την οδηγία MiFid II

91

Περισσότερες από τις μισές, εκ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να προσπαθούν να θέσουν τους κανόνες χρηματοπιστωτικής αγοράς MiFID II στη νομοθεσία τους, προσθέτοντας περισσότερη σύγχυση στον κλάδο, καθώς οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις πριν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους, στις 3 Ιανουαρίου.

Σε δεκαεπτά χώρες, όπως η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής εξακολουθούν να εργάζονται, προκειμένου να μετατρέψουν την αναθεωρημένη οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και να την εντάξουν στην εθνική νομοθεσία ή τους κανονισμούς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του Bloomberg. Αυτό έχει σημασία επειδή έως ότου ενταχθεί στη νομοθεσία μιας χώρας, η οδηγία δεν εφαρμόζεται άμεσα σε εταιρείες ή άτομα εκεί.

μιφιδ