«Πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη σύμβαση έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων δυτικά της Κέρκυρας

65

Ολοκλήρωσε τον προσυμβατικό έλεγχο και όπως ανακοινώθηκε δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή της σύμβασης

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκλήρωσε τον Προσυμβατικό Έλεγχο, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια «Περιοχή Παραχώρησης 2» (δυτικά της Κέρκυρας), από το Ελληνικό Δημόσιο στην κοινοπραξία των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, Edison και Total. Σύμφωνα με την απόφαση, «δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μίσθωσης». Έπεται άμεσα η υπογραφή της σύμβασης και ακολουθεί η κύρωση της στη Βουλή.

ΠΗΓΗΠΡΩΤΟΘΕΜΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ