Πρόστιμα σε Alpha Bank και ΕΛΛΑΣΦΙΝ ΑΕΠΕΥ από τον Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

92

Πρόστιμα ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίαση της.

 Αντωνόπουλος Γιώργος

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 10.000 ευρώ στην «Alpha Bank» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3606/2007 και των άρθρων 5, 8, 13, 14, 16 και 17 της υπ΄ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρία «ΕΛΛΑΣΦΙΝ ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.3606/2007, όπως αυτές εξειδικεύονται με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου της εταιρίας «Ιντρακόμ Κατασκευές» για τη δημόσια προσφορά έως 25.397.630 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία πέντε νέες μετοχές για κάθε παλαιά και τιμή διάθεσης 0,40 ευρώ, καθώς και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «ΕΟS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και διακριτικό τίτλο «ΕΟS Capital Partners ΑΕΔΟΕΕ».

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ