Χορήγηση φοιτητικού επιδόματος μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

72

Σχέσεις Κράτους – Πολίτη
Σύνοψη διαμεσολάβησης

Άρνηση χορήγησης φοιτητικού επιδόματος χωρίς δικαστική απόφαση κηδεμονίας

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη : Ευανθία Σαββίδη
Ειδική επιστήμονας: Μαρία Κετσιτζίδου

Οκτώβριος 2017

Στο Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε μητέρα φοιτήτριας, ευρισκόμενη σε διάσταση με το σύζυγό της, διαμαρτυρόμενη για την άρνηση της τότε αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου να της χορηγήσει το φοιτητικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και για την απαίτηση της Υπηρεσίας να προσκομίσει, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, και δικαστική απόφαση «που να ορίζει ότι την κηδεμονία της πρωτοετούς φοιτήτριας, πριν την ενηλικίωση της κατείχε η δικαιούχος». Η μητέρα και ο πατέρας της φοιτήτριας κατά το κρίσιμο φορολογικό έτος υπέβαλαν ξεχωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και την φοιτήτρια δήλωσε ως προστατευόμενο μέλος η μητέρα.

Η αρμόδια ΥΔΕ θεμελίωσε την απαίτησή της σε διάταξη του σχετικού κανονιστικού πλαισίου σύμφωνα με την οποία ως απαραίτητο δικαιολογητικό ορίζεται και «οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα υπηρεσία»

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε ότι οι διατάξεις περί φοιτητικού επιδόματος προσδιορίζουν ως δικαιούχο γονέα αυτόν που βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής, παραπέμποντας στις ρυθμίσεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, ενώ για τον έλεγχο και την αποδοχή των αντίστοιχων δηλώσεων αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., και όχι η ΥΔΕ. Οι διατάξεις περί φοιτητικού επιδόματος δεν αναφέρονται σε ειδικότερες έννοιες και καταστάσεις ρυθμιζόμενες από το οικογενειακό δίκαιο, όπως η γονική μέριμνα, η επιμέλεια κλπ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διακριτική ευχέρεια που αναγνωρίζει ο νομοθέτης στους αρμόδιους για τη χορήγηση του επιδόματος φορείς όσον αφορά τον προσδιορισμό επιπρόσθετων απαιτούμενων δικαιολογητικών, είναι σχετική.

Με βάση αυτή δεν μπορεί να εξαναγκάζεται ο πολίτης σε δικαστική προσφυγή για τη ρύθμιση οικογενειακών του σχέσεων προκειμένου να καταστεί δικαιούχος της ενίσχυσης.

Μετά την παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής, η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με έγγραφό της έδωσε οδηγίες στην ΥΔΕ να χορηγήσει στην προκείμενη περίπτωση το φοιτητικό επίδομα στη μητέρα της φοιτήτριας, όπως και έγινε.

Πληροφορίες: 213 1306712, 213 1306670, press@synigoros.gr

ΠΗΓΗtaxheaven.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ