Δεδικασμένο δημιούργησε το Ειρηνοδικείο Χανίων

169

Τράπεζα θα αποζημιώσει εγγυητή δανείου με 450 ευρώ