Δεδικασμένο δημιούργησε το Ειρηνοδικείο Χανίων

156

Τράπεζα θα αποζημιώσει εγγυητή δανείου με 450 ευρώ