«Πονοκέφαλος» οι τραπεζικές καταθέσεις για τις προς παραγραφή υποθέσεις

159
close-up shot of different value euro currency

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα διευκρινίζει την έννοια των «συμπληρωματικών στοιχείων» για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή θα οριοθετήσει οριστικά τα παραγεγραμμένα έτη (πενταετία ή δεκαετία), κρίνοντας σε τελικό βαθμό τα πορίσματα της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, κατά την οποία οι πρωτογενείς καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες, ανεξαρτήτως αν στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία».

Κατά το σκεπτικό της υπό κρίση εφετειακής απόφασης η ελληνική φορολογική διοίκηση είχε τη δυνατότητα να άρει το τραπεζικό απόρρητο και να λάβει στοιχεία για τις τραπεζικές καταθέσεις από κάθε ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εντός της πενταετούς παραγραφής.

Κατά το εφετείο, όσα στοιχεία περιλαμβάνονται μεταξύ των απαραιτήτων δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε έλεγχο δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», καθώς το δικαστήριο θεωρεί πως εάν ήθελε η φορολογική αρχή, μπορούσε να τα ερευνήσει και να τα ελέγξει κατά τον αρχικό έλεγχο.