ΟΟΣΑ: Μη βιώσιμο το ασφαλιστικό παρά τις μειώσεις

70

Παρά τις αλλεπάλληλες μειώσεις συντάξεων, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος δεν είναι εξασφαλισμένη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, το 2050 θα αντιστοιχούν 73 συνταξιούχοι σε 100 εργαζομένους.

Εξάλλου, το 2016 η μέση ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα ήταν στα 62 έτη, όταν στον ΟΟΣΑ ήταν στα 64,5.