Ταυτόχρονη μείωση σε απασχόληση – μισθούς στον ιδιωτικό τομέα

73

Ταυτόχρονη μείωση στην απασχόληση, αλλά και στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, σημειώθηκε μεταξύ Φεβρουαρίου -Μαρτίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, στο διάστημα αυτό, η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,43%.

Παράλληλα, μειώθηκε και το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,00%

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία :

* Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,58%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,48% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,55%.

*Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,06%.

* Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,43%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 7,70% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,54%.

*To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,00% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,66%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,41% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,49%.