16 C
Athens
Πέμπτη, Νοέμβριος 15, 2018
Φορολογικά πρόστιμα που είχαν επιβληθεί για «ψύλλου» πήδημα διαγράφει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόστιμα για δυο οικονομικές χρήσεις, από 100 ευρώ έκαστο, διέγραψε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,  βάζοντας τη σφραγίδα της λογικής...
Αν δεν είχαν αμφισβητηθεί οι πράξεις προσδιορισμού Το Δημόσιο δεν νομιμοποιείται να επιστρέψει σε φορολογούμενους τα καταβληθέντα ποσά φόρων και προστίμων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία τους καταλογίστηκαν μετά από ελέγχους του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) στις...
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγε η Εκκλησία της Ελλάδος για το ζήτημα των εκλογών της διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας της Τήνου (ΠΙΙΕΤ). Ήδη για το ίδιο θέμα έχει προσφύγει και ο ex officio πρόεδρος του Ιδρύματος,...
Μια ακόμη απόφαση της ΔΕΔ η οποία δικαιώνει φορολογούμενο και διαγράφει το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί από την ΔΟΥ, για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση στην οποία η τροποποίηση αφορά λοιπά πληροφοριακά στοιχεία της δήλωσης, και δεν δεν παραβιάζεται καμία...
Εάν είναι συνταγματική ή όχι η αναδρομική φορολόγηση των επισφαλών απαιτήσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων έναντι τρίτων θα κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου παραπέμφθηκε από την 7μελή σύνθεση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ. Πάντως, το Β΄...
Μετά από δεκάδες καταγγελίες πολιτών που αφορούσαν στην κατάργηση του Νομικού πλαισίου με το οποίο παρέχονταν η δυνατότητα στους πολίτες να αποζημιώνονται χρηματικά όταν οι Δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες δεν απαντούσαν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, το ΙΝΚΑ Κορινθίας παρενέβη προς...
Αναδρομικά σε δόσεις των 3.000 ευρώ μπορούν να κερδίσουν οι συνταξιούχοι «σπάζοντας» το σύνολο των διεκδικήσεών τους σε μικρότερα ποσά -και σε περισσότερες αγωγές- ώστε να πετύχουν άμεση πληρωμή από τα ταμεία μόνο με τις πρωτόδικες αποφάσεις και αποκλείοντας...
Δ.Εφ.Αθηνών  αριθμ. Αποφ. 3510/2018 (τμήμα 16ο Τριμελές) Από το περιεχόμενο των όρων της συμβάσεως πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων προκύπτει, καταρχάς, ότι έχουν εκχωρηθεί προς την εταιρεία Α όλες οι υφιστάμενες κατά την υπογραφή της συμβάσεως αυτής και της πρώτης πρόσθετης πράξης...
ΣτΕ 350/2018: προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 76 του Κ.Δ.Δ Ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης του ανωτέρω άρθρου 76 παρ. 1 του ΚΔΔ, που προβλέπει ότι «Είναι απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης αγωγής με το αυτό αντικείμενο, από τον ίδιο...
Νέα καταδίκη της Ελλάδας για το δικαστικό της σύστημα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (απόφαση της 8ης Νοεμβρίου 2018, αρ. προσ.2683/12). Η προσφεύγουσα, δασκάλα νηπιαγωγείου από το 1983, διαμαρτυρήθηκε για τη διαδικασία διορισμού της ως εκπαιδευτικός στο εξωτερικό,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ