ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Ποινική δίωξη για εκβίαση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά ALPHA BANK, ETE, EUROBANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ

526


logotupa_trapezes
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Δημήτρη Αντωνίου, κατόπιν μήνυσης που κατέθεσε για την ανακεφαλαιοποίηση των 4 συστημικών τραπεζών, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εκβίαση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) κατά των ALPHA BANK, ETE, EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ .
Η μήνυση :
To κείμενο το διαβίβασε ως αναφορά και στην ECB αλλά και στο υπουργείο οικονομικών από τον Μάρτιο του 2013. Ο υπουργός Γ. Σουρνάρας στην συνέχεια, με το αρ.πρωτ. Β.871/12-06-2013 έγγραφό του, διαβίβασε την αναφορά στις αρμόδιες αρχές για να ελέγξει η καθεμιά, κατά τις αρμοδιότητές της, τα καταγγελόμενά του. Δείτε σχετικά την Αναφορά Αντωνίου στην ECB: Παράνομη η απαίτηση εξόφλησης δανείου μετά την πλήρη ανακεφαλοποίηση 
πηγή 
ΣΧΕΤΙΚΑ
20140422-114756
περισσότερα εδώ