ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ / Μαθήματα ζωής

538

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=XAbFwhpIg18]

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ / Μαθήματα ζωής
Amazing video with Fedor Emilianenko, don’t miss it!
Πώς χτίζονται οι προσωπικότητες, πως ψήνονται οι ηγέτες! Πάντα με ένα όραμα και μια αξία ως κίνητρο, πάντα με την προσφορά να θερμαίνει την καρδιά, πάντα το Είναι να ενεργοποιείται αρμονικά, νόηση, ψυχή, σώμα, όλα μαζί ευθυγραμμισμένα για την επίτευξη ενός στόχου. Κι όταν αυτά γίνονται ο Άνθρωπος μπορεί να επιτύχει τα πάντα. Τότε ακόμη κι ένα μικρό παιδί γίνεται υπόδειγμα, πρότυπο των πολλών!