140
Παράταση φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα
Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων του φορολογικού έτους 2014
17 Ιουλ 2015 – 20:37
Picture 0 for Παράταση φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα
Παρατείνεται για ένα ακόμα μήνα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2014, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
Συγκεκριμέμα, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 τωνφυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 26η Αυγούστου 2015. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης παρατείνεται μέχρι την 20η Αυγούστου 2015.
Δείτε το ΦΕΚ εδώ