Το μόνο που διαχωρίζει τη σκλαβιά από την ελευθερία είναι μια λεπτή γραμμή!

1156

ΣΚΛΑΒΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ο συνειδητός άνθρωπος, ιδίως όταν καλείται να ασκήσει το μέγιστο καθήκον και δικαίωμά του, για ανάδειξη της πολιτικής του ηγεσίας, οφείλει να προσέρχεται μετά από ώριμη σκέψη με κριτήρια , που αφορούν το ποιές αρχές κι άνθρωποι μπορούν πράγματι να προωθήσουν τα συλλογικά συμφέροντα της πολιτείας και των πολιτών της. Για την επιλογή του οφείλει να σταθμίζει τις αρχές και τη διαχρονική αξία τους, τη συμβατότητα των υποψηφίων με αυτές, καθώς και την ανιδιοτέλεια, σταθερότητα κι ισχύ τους έναντι των αντιπάλων συμφερόντων και δυνάμεων. Αλλιώς σύντομα οι πλάνες μετατρέπουν τα όνειρα σε εφιάλτες και τους ελεύθερους ορίζοντες σε άθλιες φυλακές!