Χρήμα – Οικονομία – Χρέος

96

ΣΕΠ 01, 2015by in ΕΛΛΑΔΑ

11
Πρώτο μέρος – ….. σύντομη ιστορική αναδρομή
Γράφει ο Αυτά ……….
Προοίμιον
Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει, ότι οι τράπεζες δανείζουν χρήματα από αυτά που έχουν οι ίδιες και από εκείνα που τους έχουν εμπιστευθεί οι καταθέτες.
Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια.
Βέβαια κανείς οι ελάχιστοι φαίνεται ότι έχουν την διάθεση να εξηγήσουν τα πράγματα, το κράτος γιατί δεν θέλει και οι οικονομολόγοι γιατί δεν τους συμφέρει …. αν βεβαίως ξέρουν τι τους γίνεται.
Αν και δεν είμαι ειδήμων επί του θέματος …. νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε άκρη με απλή λογική, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένους οικονομικούς όρους καθώς μας ενδιαφέρει η ουσία και όχι οι σάλτσες, αλλιώς γιατί το “χουμε το ρημάδι ;
….. σύντομη ιστορική αναδρομή
Αν και ο άνθρωπος έχει ιστορία πολλών εκατομμυρίων ετών στον πλανήτη, κάποιοι έντεχνα
κατάφεραν να περάσουν ότι άντε αυτό ανάγεται σε 20-40 χιλιάδες χρόνια στο παρελθόν οπόταν ξέφυγε ως διά μαγείας από μια ζωώδη κατάσταση και άρχισε να φτιάχνει ομάδες, κοινωνίες και φατρίες ιδρύοντας οικισμούς, πόλεις και έθνη.
Θέλησαν και κατάφεραν τους ανθρώπους να δεχτούν, ενώ υπάρχουν άπειρες αποδείξεις και στοιχεία, πολλά εκ των οποίων γραπτά, ότι μόνο πριν από 7-8 χιλιάδες χρόνια πέρασε στην οργανωμένη κοινωνία και μόλις πριν από 5-6 άρχισε να κατεργάζεται τα μέταλλα και να ξεκινάει ανταλλακτική πρακτική, και κάπου πριν από 3-3.5 χιλιάδες χρόνια άρχισε να χρησιμοποιεί κάποια ευγενή μέταλλα ως χρηματική αξία.
Στην κοπή και χρήση νομισμάτων πέρασε πριν από περίπου 2.5 χιλιετίες αλλά και πάλι αυτό ήταν ως επί το πλείστον στηριγμένο σε ευγενή μέταλλα και πολύτιμους λίθους.
Μόλις το τελευταίο διάστημα αντικατέστησε τον χρυσό και το ασήμι με χαρτί.
Πρωτοξεκίνησε στην Κίνα τον 7ο αιώνα και εισήχθη στην Ευρώπη περίπου στα 1660. Στην αρχή αυτό ήταν σε πλήρη συνάφεια με το υπάρχον απόθεμα χρυσού και ασημιού σε μια σταθερή ισοτιμία.
Η γενικευμένη αντικατάσταση με τραπεζικές αποδείξεις άρχισε μεταξύ 17ου και 19ου αιώνα, όπου πάντα μπορούσε να γίνει μετατροπή του ενός στο άλλο με μια σταθερή ισοτιμία.
Αργότερα συσχετίστηκε με την ποσότητα κυκλοφορούντος χρήματος, την παραγωγή και την ζήτηση των μετάλλων οπόταν και έπαυσε να υπάρχει σταθερή ισοτιμία και η σχέση έγινε κυμαινόμενη.
Στις αρχές του 20ου αιώνα όλες οι χώρες προχώρησαν σε έκδοση χάρτινου χρήματος.
Μετά τον 2ΠΠ οι περισσότερες χώρες υιοθέτησαν για τα χρήματά τους μια σχέση ισοτιμίας σε σχέση με το Δολάριο, του οποίου επίσης η αξία καθορίστηκε σε σχέση με τον Χρυσό.
Οι παλαιότεροι θα θυμάστε ίσως ότι επάνω στα χαρτονομίσματα της Ελλάδος αναγραφόταν το «πληρωτεαί επί τη εμφανίσει» δηλαδή υποστηριζόταν η μετατρεψιμότητα σε χρυσό αν και αυτό αποθαρρυνόταν με διάφορους νόμους και τερτίπια.
Το 1971 η μετατρεψιμότητα του Δολαρίου σε χρυσό σταμάτησε και σταδιακά εξέλειπε σε όλες τις χώρες.
Βέβαια ενώ στην αρχή η έκδοση χρήματος ήταν ανάλογη των αποθεμάτων χρυσού και αργύρου, αργότερα οι κεντρικές τράπεζες άρχισαν να το κάνουν βάσει κλασματικών αποθεμάτων, που πρωτοξεκίνησε στην Αγγλία πριν από καμμιά τριακοσαριά χρόνια, με έκδοση γραμματίων Χρυσού σε αναλογία 2:1 και έφτασε αργότερα στο 9 ή 10% και στην συνέχεια αυτό πέρασε και στις εμπορικές τράπεζες, όπου βεβαίως σήμερα έχει γίνει της πουτάνας το κάγκελο.
Αυτό σήμερα στην Αμερική είναι στο 9% και στην Ευρώπη κάτω από το 1%.
Τι σημαίνει αυτό λεβέντες μου ;
Κάθε τράπεζα για ΕΝΑ ευρώ που διαθέτει μπορεί να παράξει(παραγάγει) κατευθείαν κοπανιστό αέρα άλλων 99 Ευρώ. αλλά μην νομίζετε ότι το πράγμα σταματάει εδώ. Με την όποια νέα κατάθεση που γίνεται στα ταμεία της είτε σε ρευστό είτε σε άϋλο χρήμα (επιταγή, μεταφορά κλπ) δώστου πάλι να φτιάχνει καινούριο κοπανιστό αέρα.
Τελικά πόσο χρήμα διαθέτουν οι τράπεζες στα ταμεία τους ;
Ουσιαστικά κανείς δεν ξέρει και ούτε φαίνεται ότι θέλει να μάθει.
Πρώτη Φάση
Για την διευκόλυνση των συναλλαγών, στην αρχή ξεκινήσαμε με την ανταλλαγή προϊόντων και στην συνέχεια περάσαμε σε κάτι το οποίο ήταν αντιπροσωπευτικό της αξίας του προϊόντος.
Και σταδιακά σε αυτό που αποκαλέσαμε νόμισμα και χρήμα, το οποίο συνήθως αν δε ήταν το ίδιο, αντιπροσώπευε το αντίστοιχο σε χρυσό ή άλλο πολύτιμο μέταλλο ή λίθο.
Για να παραχθεί μια καινούρια ποσότητα νομισμάτων (κερμάτων) έπρεπε να εξορυχθεί μια ανάλογη ποσότητα μετάλλου.
Μέχρις εκεί τα πράγματα πήγαιναν μια χαρά -αν και πάντα υπήρχαν οι επιτήδειοι που παραχάρασσαν και αλλοίωναν την καθαρότητα των νομισμάτων- με την ύπαρξη αντιστοιχίας χρήματος και αποθέματος.
Δεύτερη Φάση
Αργότερα που οι τοκογλύφοι δημιούργησαν θησαυροφυλάκια για την φύλαξη των δικών τους αποθεμάτων και αυτών που κατέφευγαν σε αυτούς για φύλαξη, άρχισαν να εκδίδουν αποδείξεις καταθετηρίων, όμως καθώς διαπίστωσαν ότι οι καταθέτες προτιμούσαν να συναλλάσσονται για ευκολία με τις αποδείξεις αυτές, άρχισαν να εκδίδουν πλείονες αποδείξεις των αποθεμάτων τους, ευελπιστώντας ότι ουδέποτε όλοι μαζί οι κάτοχοι αυτών των αποδείξεων θα απαιτούσαν το αντίστοιχο σε χρυσό.
Αυτό ήταν και η δημιουργία του πρώτου «κοπανιστού αέρα», κάτι το οποίο αργότερα με την εισαγωγή και κάποιων συμφωνιών, μετονομάσθηκε σε κλασματικό απόθεμα, γενόμενο σταδιακά δεκτό από όλα τα κράτη.
Δηλαδή ΝΟΜΙΜΗ παραγωγή «κοπανιστού αέρα».
Δηλαδή ενώ στην αρχή η έκδοση χρήματος ήταν σε αντιστοιχία με κάτι υπαρκτό (μέταλλο, προϊόν, παραγωγή) στην συνέχεια αποσυσχετίστηκε σταδιακά και στο τέλος έφτασε να μην έχει σχεδόν καμμία σχέση.
Όπως είδαμε πιο πάνω τον μεγάλο χορό τον ξεκίνησαν οι κεντρικές τράπεζες με το να αρχίσουν την έκδοση Γραμματίων Χρυσού και αργότερα Αποδείξεων Αποθεματικού σε μια αναλογία 2:1 και αργότερα 10:1, όπου υποτίθεται ότι από ένα αποθεματικό της τάξεως του Ενός Δολαρίου παρήγαγαν και έθεταν στην κυκλοφορία Αποδείξεις (Χαρτονόμισμα) των Δέκα Δολαρίων.
Αυτό μπορούσαν να το κάνουν επειδή είχαν δει ότι δεν υπήρχε περίπτωση ΟΛΟΙ μαζί οι κάτοχοι αυτών των Αποδείξεων (Χαρτονομισμάτων) να απαιτήσουν την παράδοση του αναλογούντος Χρυσού και διότι βόλευε η συναλλαγή με το χαρτί και διότι επιπλέον οι πολίτες αποθαρρύνονταν να το πράξουν, με διάφορα τερτίπια, διατάξεις και νόμους.
ΟΛΑ αυτά μέχρι την λήξη του 2ΠΠ όπου με την Συμφωνία του Μπρέττον Γούντς οι περισσότερες χώρες υιοθέτησαν για τα χρήματά τους μια σχέση ισοτιμίας σε σχέση με το Δολάριο, του οποίου επίσης η αξία καθορίστηκε σε μια σχέση με τον Χρυσό.
Αυτό κράτησε μέχρι το 1971 όπου η μετατρεψιμότητα του Δολαρίου σε χρυσό σταμάτησε, σταδιακά δε και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες.
Η έκδοση χρήματος-χαρτονομίσματος, έχει ανατεθεί στις κεντρικές τράπεζες, αυτές είναι που σε πρώτη φάση δημιουργούν ….. αέρα, συγνώμη χρήμα ήθελα να πω.
Υποτίθεται ότι αυτό στην Αμερική ακολουθεί την αναλογία 9:1, στην ΕΚΤ έχει φτάσει στο 99:1 μπορεί και λιγότερο μέχρι του 99,8:1.
ΟΛΟ αυτό είναι η πρώτη και η δεύτερη φάση Δημιουργίας Χρήματος.
Η πρώτη σε πλήρη αντιστοίχιση 1:1, η δε δεύτερη σε πολύ υποτυπώδη αντιστοιχία, όπου το κλάσμα χρυσού, που έχει το ρόλο αντικρίσματος για τα χρήματα που παράγονται μειώθηκε σταδιακά στο τίποτα, όπου ενώ παλαιότερα ένα Χ χαρτονόμισμα μπορούσε να εξαργυρωθεί με την αντιστοιχούσα σε αυτό θεσμικά τυποποιημένη ποσότητα χρυσού ή ασημιού, σήμερα μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο με ένα άλλο χάρτινο νόμισμα της ίδιας ταυτότητος και ονομαστικής αξίας. πχ. ένα ευρώ με ένα άλλο ευρώ, τόσο απλά-τόσο καλά.
Όμως αυτό δεν είναι το τέλος ….. υπάρχει και Τρίτη Φάση.
Ποια και τι είναι αυτή ;
Όπως είπαμε στο πρώτο μέρος την σκυτάλη στο τέλος ανέλαβαν οι Εμπορικές τράπεζες.
Αυτές υποχρεούνται να διατηρούν κατατεθημένο στην κεντρική τράπεζα ένα ποσό ως εγγύηση λειτουργίας, δεν χρειάζεται πλέον να είναι μετρητό, μπορεί να είναι και άϋλο, από εκεί και πέρα έφτιαξαν ένα ωραίο κυκλικό γαϊτανάκι που στην αρχή ήταν παρόμοιο με το σύστημα των κεντρικών τραπεζών, δηλαδή από ένα πραγματικό ευρώ σε χρυσό μπορούσαν να παράξουν άλλα εννέα για να τα δανείσουν.
Στην πορεία αυτό πήγε …. μακρύ περίπατο.
Οπότε αυτό που ισχύει σήμερα δεν είναι κλασματικό απόθεμα σε πραγματικό χρυσό αλλά σε χρέος-δάνεια, δηλαδή νέο χρεωστικό χρήμα προς το ήδη υπάρχον χρεωστικό, δηλαδή τις υπάρχουσες εγγεγραμμένες καταθέσεις.
Το αποθεματικό πλέον των τραπεζών αποτελείται από την εγγύηση, κάποια αρχικά κεφάλαια και τις καταθέσεις, αλλά και όχι μόνο (διάφοροι τίτλοι κλπ.) αλλά ας μην μπλέξουμε πολύ το πράγμα.
Μην έχετε καμμία δισπιστία στο ότι έτσι γίνεται το πράγμα, ούτε στο ότι κάθε τράπεζα εξαντλεί και με το παραπάνω το ΠΑΡΑΝΟΜΟ δικαίωμα να δημιουργεί χρήμα, καθώς επίσης μην αμφιβάλετε καθόλου ότι τα δάνεια θα επιστρέψουν σαν καταθέσεις στην τράπεζα για να ξαναγίνουν καινούρια δάνεια. Να θυμάστε ότι οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει έναν ατέρμονα κύκλο – έναν κλειστό βρόγχο-, κυκλοφορίας του χρήματος μεταξύ των. Κάθε δάνειο που λαμβάνεται από μία τράπεζα, αν δεν επιστρέψει στην ίδια σαν κατάθεση θα πάει στην διπλανή της, και της διπλανής στην παραδίπλα και στο τέλος ο κύκλος θα κλείσει στην αρχική.
Εκτός αυτού ακόμη και αν μία τράπεζα για κάποιο λόγο δεν μπορεί να εξαντλήσει το δικαίωμα παραγωγής το δανείζει στην διπλανή της ή όταν δεν έχει τις αναγκαίες καταθέσεις για να δημιουργήσει νέο φρέσκο χρήμα παίρνει δάνειο από την δίπλα και να ο κύκλος έτοιμος με νέον ζεστόν ολόφρεσκον κοπανιστό αέρα …… άντε πάλι …. συγνώμη χρήμα ήθελα να πω!!
Παραγωγή κοπανιστού αέρα ….. συγνώμη χρήματος
Ας το δούμε απλά με την απλή βασική περίπτωση.
Ξεκινάει μια τράπεζα με την εγγύηση που καταθέτει και το βασικό κεφάλαιό της.
Ας πούμε ότι το βασικό κεφάλαιό της με το οποίο θα αρχίσει να εργάζεται είναι 1000 Ευρώ.
1ο Βήμα
Τα 1000 αυτά Ευρώ είναι η πρώτη εγγραφή.
2ο Βήμα
Τώρα πηγαίνει ο πρώτος πελάτης για δάνειο, καθώς στην Ευρώπη το κλασματικό απόθεμα είναι χονδρικά της τάξεως του 1/100, η τράπεζα μπορεί να δώσει δάνειο στον πελάτη, αφού τον κρίνει αξιόπιστο μέχρι του ποσού των 1000-(1000*1/100=10)= 990 Ευρώ, οπότε και του δίνει μια επιταγή να κάνει την δουλειά του και ταυτόχρονα ανοίγει ένα χρεωστικό λογαριασμό στο όνομα του δανειολήπτη.
3ο Βήμα
Ο πελάτης παίρνει την επιταγή και αγοράζει με αυτή κάποιο προϊόν.
Ο πωλητής παίρνει την επιταγή και πηγαίνει και την καταθέτει στην τράπεζα και η τράπεζα ανοίγει ένα πιστωτικό λογαριασμό εγγράφοντας το ποσό αυτό στο όνομα του καταθέτη.
4ο Βήμα
Πλέον η τράπεζα έχει στους υπολογιστές της ένα ποσό 990 Ευρώ που μπορεί να το δανείσει, μείον το αποθεματικό κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή μπορεί να δώσει δάνειο μέχρι 990-(990*1/100=9.9)= 980.10 ευρώ
5ο Βήμα
μια νέα κατάθεση των 980.10 ευρώ μπορεί να παράξει πάλι νέο χρήμα 980,10-9,8=970,30 ευρώ και πάει λέγοντας στην συνέχεια 970,30-9,7=960,60-9,6=951,00-9,5=941,50 και συνέχεια και συνέχεια ….. αλλά επειδή δεν έχουμε ούτε χρόνο ούτε χώρο ας το δούμε με την μορφή μιας εξισώσεως.
Ας φτιάξουμε μια εξίσωση παραγωγής χρήματος
Συμβολίζουμε :
Αρχικό κεφάλαιο = Κ
Ποσοστό Αποθεματικού Κεφαλαιακής Επάρκειας = Ζ
Δάνειο = Δα …….. Δν
Πρώτο Δάνειο = Δα = Κ – (Κ*Ζ)
Δεύτερο Δάνειο = Δβ = Δα – (Δα*Ζ)
Νιοστό Δάνειο = Δν = Δ(ν-1) – (Δ(ν-1)*Ζ)
Πλήθος Δανείων = ν
Συνολικό Ποσό Δανείων = Χ
οπότε
Δα+Δβ+Δγ+…….. +Δν = Χ
Εάν το αρχικό κεφάλαιο είναι πχ. Κ = 1.000 € ή $
Το παρακρατούμενο Αποθεματικό κεφαλαιακής επάρκειας Ζ = (10% ή 9% ή 1% και 0.5%)
και εφ” όσον κάθε Δάνειο που δίνεται επιστρέφει εκ νέου στην Τράπεζα ως κατάθεση
Επιλύστε την εξίσωση ως προς (Χ) και (ν) για Κ=1.000 και Ζ= τα 10% & 9% & 1% & 0.5%
Ας το ξαναπούμε :
Η τράπεζα για κάθε εγγραφή κατάθεσης στους υπολογιστές της μπορεί να χορηγεί δάνειο μέχρι του ποσού αυτής της κατάθεσης μείον το ποσοστό που πρέπει να παρακρατεί στα ταμεία των υπολογιστών της ως αποθεματικό κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή αν η κατάθεση είναι 1000 € και το ποσοστό αποθεματικού κεφαλαιακής επάρκειας που πρέπει να κρατήσει στο ταμείο είναι πχ. 10% τότε μπορεί να δώσει δάνειο 900 €. Αυτό μπορεί να το κάνει για κάθε νέα κατάθεση που γίνεται είτε σε ρευστό είτε σε άϋλο χρήμα.
Αν δεν θυμόσαστε πως λύνουμε σειρές-αθροίσματα βάλτε να κάνει την δουλεία ο γιος, η κόρη ή κάποιο εγγόνι σας της Β” ή Γ” Λυκείου.
Χονδρικά θα σας πω ότι μια τράπεζα που λειτουργεί με αποθεματικό κεφαλαιακής επάρκειας 10% μπορεί να φτάσει να δανείσει μέχρι 500 φορές το αρχικό πόσο εάν κάθε δάνειο επιστρέψει ως νέα κατάθεση στην τράπεζα, δηλαδή αν ξεκινήσει με 1.000 € μπορεί να δανείσει αέρα ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ 1.000χ500=500.000 €, έχοντας στα ταμεία της ουσιαστικά μόνο το αρχικό ποσό των 1.000 €.
Έτσι για πλάκα δείτε μέχρι που μπορεί να φτάσει εάν το αποθεματικό είναι όπως σήμερα στην Ευρώπη, δηλαδή 1 ή 0.5 ή και ακόμη 0.25%.
Είπατε τίποτα ;
Νόμιμη … τοκογλυφία
Αυτό και αν είναι τοκογλυφία του χειρίστου είδους και μάλιστα υπό την κάλυψη της Νομιμότητας με την σύμπραξη ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των Αρχών (Κυβερνητικής, Νομοθετικής, Δικαστικής)
Και δεν είναι το ΜΟΝΟ.
Οι τράπεζες πέρα από το να δημιουργούν κοπανιστό αέρα, ΑΥΤΟΝ το αέρα τον δανείζουν με ΤΟΚΟ, χώρια τον επιπλέον κοπανιστό αέρα που χρεώνουν ως έξοδα φακέλλων, διαχειρίσεως κλπ. κλπ..
Δηλαδή η συγκεκριμένη τράπεζα δημιούργησε ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ ΑΕΡΑ 500.000-1.000 = 499.000 € συν τον αέρα των Τόκων, Εξόδων, Διαχείρισης κλπ κλπ., οπότε το 90+% του εμπορεύματος της τράπεζας απλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, το κατασκεύασε η ίδια εκ του μηδενός και πουλώντας το εισπράττει κέρδος.
Τώρα πως όλη αυτή η ΚΟΜΠΙΝΑ είναι Νόμιμη …… αν μπορείτε βρείτε το.
Ο Φόβος και ο τρόμος των Τραπεζών
Η όλη Κομπίνα βασίζεται στο ότι δεν θα πάνε όλοι μαζί-ταυτόχρονα οι καταθέτες να σηκώσουν τα χρήματά τους. Αν πάνε δηλαδή όλοι οι πελάτες που κατέχουν ως καταθέσεις το ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, να σηκώσουν τα χρήματά τους, η τράπεζα φαλιμέντο, καπούτ, ΤΕΖΑ !!!
Αλλά μάλλον δεν ….. καταλάβατε.
Δεν μιλάμε για όλο το ποσό των εγγεγραμμένων καταθέσεων ……
Μιλάμε μόνο για το μικρό εκείνο ποσοστό που είναι αντίστοιχο με την κεφαλαιακή επάρκεια.
Δηλαδή ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας 10% ;
Εάν τραβηχτεί το 10% των καταθέσεων ….. η τράπεζα πάπαλα !
Ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας 1 ή 0.5% ;
Τότε αρκεί να τραβηχτεί το 1 ή το 0.5% των καταθέσεων για να φουντάρει η τράπεζα.
Καταλάβατε τι γίνεται ;
Η βλακεία του κόσμου
Οι περισσότεροι πιστεύουν, ότι οι τράπεζες δανείζουν χρήματα από αυτά που έχουν οι ίδιες και από εκείνα που τους έχουν εμπιστευθεί οι καταθέτες.
Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια.
Στην πραγματικότητα οι τράπεζες δημιουργούν τα χρήματα, που δανείζουν, όχι από τα κεφάλαιά τους ή από τα ίδια τα κέρδη της τράπεζας, ούτε καν από τις καταθέσεις των άλλων, αλλά απ” ευθείας από την υπογραφή και την υπόσχεση τού δανειολήπτη, ότι θα εξοφλήσει το δάνειο με τον επιπλέον τόκο και έξοδα.
Ο Κοπανιστός αέρας που δημιουργούν οι τράπεζες δεν στηρίζεται καν σε υπάρχον ρευστό, στηρίζεται πλέον στο εγγεγραμμένο χρέος που έχουν στα βιβλία και τους υπολογιστές τους.
Άσε που επίσης μια τράπεζα δεν χρειάζεται πλέον έτσι που τα έχουν κάνει να έχει έστω και ένα Ευρώ στα ταμεία της για να αρχίσει να δημιουργεί αέρα δίνοντας δάνεια, γι” αυτό αρκεί και μόνο ο λογαριασμός της στην κεντρική τράπεζα.
Άντε να προλάβουμε
Αφού λοιπόν άρχισε να αποκαλύπτεται πως επινοείται το χρήμα, το παραμύθι της παραγωγής του έλαβε Τέλος!!!
Επειδή λοιπόν κάποιος κόσμος άρχισε να ξυπνάει και ένεκα του ότι κάποια άρθρα σαν αυτό ξεμπροστιάζουν και εκλαϊκεύουν το πως έχει στηθεί και λειτουργεί η κομπίνα βιάζονται να το πάνε σε άϋλο, στην αχρήματη κοινωνία – στο πλαστικό χρήμα, οπότε θα είναι και πιο δύσκολο ο λαουτζίκος να καταλάβει τι γίνεται.
Κέρδη μέσω τόκων
Οι τράπεζες είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ότι κάνουν το κάνουν για να έχουν κέρδος, οπότε σίγουρα περιμένετε όλο αυτό να τους προσπορίζει ένα καλό λογικό κέρδος.
Αν όμως υπολογίσουμε το επιτόκιο χορηγήσεων στα πραγματικά χρήματα που διαθέτει κάθε τράπεζα αυτό ξεπερνάει κατά πολύ το 500% και που μπορεί να φτάσει μέχρι το θεό, είπατε τίποτε ;;
Έχετε δει πουθενά άλλη επιχείρηση με τέτοια κέρδη ;
Και δεν είναι τα μόνα.
Οι τράπεζες προχωρούν και σε δανεισμούς και αγοραπωλησίες μεταξύ των, κάνουν δε και πακέτο διάφορα δάνεια ασφάλιστρα και λοιπά και τα τζογάρουν κανονικότατα, φτιάχνοντας κάτι πολύ ωραίες ΦΟΥΣΚΕΣ …. που κάποια στιγμή κάνουν ….. ΜΠΑΜ !!!!!
Αλλά σίγουρα δεν έχετε δει κάτι τέτοιο ….. ή μήπως το έχετε ;;
Για θυμηθείτε καλύτερα ….. εκεί στο 2008 τι έγινε στο Αμέρικα ….. από εκεί δεν ξεκίνησε το πατιρντί ;;
Η κάλυψη
ΟΛΑ μα όλα αυτά τα έχουν και με την κατοχύρωση και την νομική …. βούλα, και κυρίως σε υπερθετικό βαθμό αφορολόγητα.
Ποτέ κανένας δικαστής, κανένας νομοθέτης δεν είδε …. τίποτε παράνομο σ” αυτό, όλα νόμιμα και δίκαια ….. θα σκάσουμε στο τέλος από την πολύ νομιμότητα.
Εσύ Μαλάκα επιχειρηματία έχεις κάποιο κέρδος σου αφορολόγητο ; εξαιρέσει των εν Ελλάδι εφοπλιστών ;
Εσύ κόπανε … ΛΑΕ, μπορείς να δανείσεις έστω και ένα Ευρώ χωρίς να σε μπουζουριάσουν για τοκογλυφία;
Αλλά ακόμα και οι διάφοροι τοκογλύφοι είναι αγγελούδια μπροστά σ” αυτήν την κομπίνα !!
Όλοι μίσθαρνα όργανα …. όλοι στο κόλπο
Είδατε όμως ή ακούσατε ποτέ, τις πουτάνες του κατεστημένου, να πουν έστω και ένα κιχ γι” αυτό; Που είναι όλοι εκείνοι οι μεγαλοδημοσιογράφοι που κάθε τόσο μας πρήζουν για κάποιους μικροκομπιναδόρους τοκογλύφους, να πουν έστω και μια κουβέντα για την μεγάλη ληστεία των τραπεζών ;
Άχνα δεν βγάζουν !!!
Και το κράτος ….. με σένα στην σκέψη του κοιμάται …. και ξυπνάει
Δεν φτάνει που σου φορτώνουν στην καμπούρα το χρέος για την ανακεφαλαιοποίησή τους, το οποίο και κείνο θα το κάνουν μίζες, μπόνους και άφαντα δάνεια, για να στηρίξεις εσύ το μεγάλο φαγοπότι που έστησαν με τις φούσκες, σου ρίχνουν και ένα κουρεματάκι για να πάρεις αέρα ….. άαα επίσης και κάποιον περιορισμό διακίνησης ή απόσυρσης …… έτσι για να μάθεις ΜΑΛΑΚΑ !!!
Τι ….. ησύχασες και ξεφούσκωσες ….. για πάρε ανάσα
Νομίζεις ότι η Κομπίνα σταματάει εδώ ;
Είσαι γελασμένος …. και πολύ μάλιστα.
Λαέ τα χρήματα δεν είναι δικά σου, δεν σου ανήκουν ….. κάποιος άλλος τα τυπώνει ή τα εγγράφει σε κάποιον υπολογιστή και σου τα δανείζει με τόκο, και όχι μόνο αυτό αλλά και σε υποχρεώνει να τα δανειστείς μέσω τρίτου. Ο πρώτος τα δανείζει με 0.20, 0.50, 1.00 ή 2.00 %. Ο ενδιάμεσος σου τα δίνει με 3.00, 5.00ή και 10.00 % και σου ρίχνει και κάτι για τα έξοδα. Στην δε συνέχεια για να στεριώσει το πράγμα σου φορτώνει για το καλό και μερικά πανωτόκια, έτσι για να “χεις …..
Μας φόρτωσαν δάνεια για να ανακεφαλαιώσουμε το φαγοπότι τους, και μεις σαν καλά παιδιά τους τα παραχωρήσαμε ώστε να μπορούν να μας τα δανείσουν με το …. αζημίωτο ….. κάποιον τόκο ρε αδερφέ ….. να μην βγάλουν και αυτοί το κάτι τις τους …. κλέφτες θα γίνουν ;
Είπαμε οι άνθρωποι είναι Νόμιμοι …. ότι κάνουν έχουν φροντίσει οι οσφυοκάμπτουλες προδότες πολιτικοί να το περάσουν με νόμο ….. ληστεία, τοκογλυφία, υπεξαιρέσεις, μίζες, προμήθειες, δανεικά και αγύριστα ….. όλα με την βούλα του νόμου ….. αμ τι παίζουμε ;;;
Ευχής έργον
Η έντιμη και καθαρή λύση θα ήταν να κηρυχθεί παράνομη αυτή η δημιουργία χρήματος και όχι να τυλιχτεί με περισσότερες άνομες, άδικες, κρυφές και ύποπτες διαδικασίες και νόμους.
Αν όμως περιμένετε να το κάνουν από μόνοι τους …… σωθήκατε !!!