Το φων’άζουμε χρόνια ότι το ζήτημα των Τσάμηδων και των εδαφικών και χρηματικών διεκδικήσεών τους αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα, που χρήζει προσεκτικής αντιμετώπισης. Οι διεθνείς ισορροπίες άλλαξαν!

57

Πληροφοριακά Στοιχεία
Δημοσιεύθηκε : 18 Φεβρουάριος 2016

albn
Αποζημιώσεις και ελληνικά εδάφη ζητούν Αλβανοί, πολλοί εκ των οποίων κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ για να ενισχύσουν τα αιτήματα τους κατέθεσαν και φάκελο στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.
Ο εισαγγελέας δέχτηκε τον φάκελο που κατέθεσαν ακραίες οργανώσεις Τσάμηδων, από την Αλβανία,  ωστόσο παραμένει άγνωστη η συνέχεια που θα πάρει το θέμα.
Περίπου 70 χρόνια μετά ανοίγει ένα πολύ σοβαρό θέμα Εθνικής Κυριαρχίας, καθώς οι Αλβανοί ζητούν περιοχές κυρίως κοντά στην Πάργα και την Ηγουμενίτσα, ενώ υποστηρίζουν πως έχουν στο πλευρό τους τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Ο φάκελος έχει μεταφραστεί σε τρείς γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά, ενώ η διεθνοποίηση του τσάμικου ζητήματος ορίστηκε τον Σεπτέμβριο, από το «Εθνικό Συμβούλιο για την Τσαμουριά» και στόχος είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας του τσάμικου λαού.
Παράλληλα οι Τσάμηδες έχουν δημιουργήσει δικό τους κόμμα, από το οποίο και εκπροσωπούνται στο Αλβανικό Κοινοβούλιο.