Ελεγκτικό Συνέδριο: Σύνταξη στα 50 και για άνδρες με ανάπηρο παιδί

109
 

Απόφαση – σταθμός για άνδρες με ανήλικο τέκνο. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίνει το δικαίωμα σε πατέρα ανηλίκου που είχε συμπληρώσει την 25ετία πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010 να λάβει πλήρη σύνταξη, με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας του