Για την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου Συνεργασία υπουργείου Δικαιοσύνης και Συνηγόρου του Πολίτη για τις φυλακές

92
Συνεργασία υπουργείου Δικαιοσύνης και Συνηγόρου του Πολίτη για τις φυλακές

Συμφωνία συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου στις φυλακές υπεγράφη ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο και τον Συνήγορο του Πολίτη Βασίλη Καρύδη.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης κατά την υπογραφή της σύμβασης υπογράμμισε ότι «η διαφάνεια στις φυλακές δεν αποτελεί μόνο εργαλείο για τον έλεγχο της διαφθοράς, αλλά και βασική συνθήκη για την καταπολέμηση φαινομένων βίας και αυθαιρεσίας».
Η συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης και της Ανεξάρτητης Αρχής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου στις φυλακές και περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων σε συγκεκριμένες φυλακές, την επιμόρφωση του προσωπικού, τη δυνατότητα προδιαβούλευσης επί σχεδίων νόμων, την έκδοση εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού υλικού, την από κοινού συμμετοχή σε συναντήσεις με διεθνή όργανα, καθώς και την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων ενημέρωσης της κοινής γνώμης.
Με τη συμφωνία αυτή επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων και η προστασία των δικαιωμάτων τους, καθώς και η διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των φυλακών, στην βάση της τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης εντάσσει τη συγκεκριμένη συμφωνία σε ένα πλέγμα δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου στις φυλακές, με σκοπό αφενός την τήρηση της νομιμότητας, αφετέρου την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων.
Ήδη θεσμοθετήθηκε ο οικονομικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενισχύεται το σώμα επιθεώρησης και ελέγχου των φυλακών, και προγραμματίζεται η συστηματική επιθεώρηση από ελεγκτικά σώματα, ενώ έχει

αναπτυχθεί ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων (CPT).

Η υπογραφή της συμφωνίας συνοδεύτηκε από επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Φυλακές, δικαιώματα, διαφάνεια και λογοδοσία – ο ρόλος των εποπτικών μηχανισμών».
Κατά την εν λόγω ημερίδα, ο γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Ευτύχης Φυτράκης, αναφέρθηκε για «διαφάνεια και λογοδοσία παντού, σε κάθε κελί και κάθε γραφείο».
Την εκδήλωση χαιρέτησε η πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής του σωφρονιστικού συστήματος Βασιλική Κατριβάνου.