Το Brexit μπορεί να επιφέρει «γενικότερη οικονομική αναταραχή»

128
Το Brexit μπορεί να επιφέρει «γενικότερη οικονομική αναταραχή»

Ανεπίσημο συμπόσιο που έγινε με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών, των κεντρικών τραπεζιτών των χωρών-μελών της G7, αλλά και ακαδημαϊκών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενδεχόμενη έξοδος της Βρετανίας από την Ε.Ε. (Brexit) θα προκαλέσει γενικότερη οικονομική αναταραχή.

Το συμπόσιο ήταν κλειστό για τα ΜΜΕ, ενώ οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως μόνο τα μέτρα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς οικονομικής ανάπτυξης.


Κατά τη γενικότερη άποψη που διαμορφώθηκε στο συμπόσιο, οι διαρθρωτικές αλλαγές, σε συνδυασμό με την υλοποίηση επενδύσεων, είναι ο πιο σύντομος δρόμος προς την οικονομική ανάπτυξη.