Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, οι οποίες αναζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016.

400
Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΚΑ

Σχετ.: Η εγκύκλιος 29/2016 και το Γενικό Έγγραφο με αρ. πρωτ. Σ81/41/21.9.2016 .
Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων, παραθέτουμε τον πίνακα που συνέταξε η Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής και αφορά τον προσδιορισμό

του τοκοχρεωλυσίου, όπως διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 103 του Ν.4387/2016 , με την παράγραφο 1 του οποίου καθορίστηκε επιτόκιο 3% με το οποίο προσαυξάνονται τα ποσά που αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα με υπαιτιότητα του λαβόντος.

Διάρκεια εξόφλησης σε μήνες
Τοκοχρεωλύσιο ενός ευρώ
2
0,50185046
3
0,33497886
4
0,25154332
5
0,20148219
6
0,16810828
7
0,14426991
8
0,12639126
9
0,11248576
10
0,10136146
11
0,09225985
12
0,08467526
13
0,07825761
14
0,07275684
15
0,06798957
16
0,06381827
17
0,06013778
18
0,05686628
19
0,05393921
20
0,05130489
21
0,04892151
22
0,04675485
23
0,04477663
24
0,04296331
25
0,04129510
26
0,03975524
27
0,03832949
28
0,03700562
29
0,03577308
30
0,03462274
31
0,03354665
32
0,03253785
33
0,03159022
34
0,03069836
35
0,02985750
36
0,02906338
37
0,02831220
38
0,02760060
39
0,02692551
40
0,02628420
41
0,02567420
42
0,02509327
43
0,02453938
44
0,02401069
45
0,02350553
46
0,02302234
47
0,02255975
48
0,02211644
49
0,02169125
50
0,02128309
51
0,02089096
52
0,02051393
53
0,02015114
54
0,01980181
55
0,01946520
56
0,01914063
57
0,01882747
58
0,01852512
59
0,01823304
60
0,01795071
61
0,01767765
62
0,01741342
63
0,01715760
64
0,01690978
65
0,01666961
66
0,01643672
67
0,01621081
68
0,01599155
69
0,01577867
70
0,01557188
71
0,01537093
72
0,01517557
73
0,01498559
74
0,01480075
75
0,01462085
76
0,01444570
77
0,01427511
78
0,01410891
79
0,01394693
80
0,01378902
81
0,01363501
82
0,01348477
83
0,01333817
84
0,01319507
85
0,01305534
86
0,01291888
87
0,01278557
88
0,01265529
89
0,01252796
90
0,01240347
91
0,01228172
92
0,01216263
93
0,01204612
94
0,01193209
95
0,01182048
96
0,01171120
97
0,01160418
98
0,01149936
99
0,01139667
100
0,01129604
101
0,01119741
102
0,01110072
103
0,01100593
104
0,01091296
105
0,01082178
106
0,01073233
107
0,01064456
108
0,01055842
109
0,01047387
110
0,01039087
111
0,01030937
112
0,01022934
113
0,01015073
114
0,01007351
115
0,00999765
116
0,00992310
117
0,00984983
118
0,00977781
119
0,00970701
120
0,00963740
Για κάθε αναγκαία διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεσθε στην ανωτέρω Διεύθυνση.
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

e-forologia