Σοκ: Στα 16,9 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα Ταμεία

483
Σοκ: Στα 16,9  δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα Ταμεία

Δημήτρη Κατσαγάνη
 
Κατά  300 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ταμεία  μέσα σε τρεις μήνες, σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το γ΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του

2016.  Έτσι τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ έφτασαν στο γ ΄τρίμηνο του 2016 τα 16,9 δισ. ευρώ έναντι των 16,6 δισ. ευρώ που ήταν στο β΄ τρίμηνο του 2016 . Στους 316.855 ανήλθαν, επίσης,   οι οφειλέτες με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Από την  αποστολή κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα έχουν εισπραχθεί 24,2 εκατ. ευρώ .

Από την έκθεση του ΚΕΑΟ επισημαίνεται πως μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2015 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των απαιτούμενων μηχανογραφικών εφαρμογών για την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων (τροποποιήσεις λογισμικού ΟΠΣ-ΙΚΑ, υλοποίηση διασυνδέσεων του διαμετακομιστικού κόμβου Κ.Ε.Α.Ο. με τον κόμβο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και τον κόμβο αποδόσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, υλοποίηση απαιτήσεων ασφαλείας κλπ.). Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την εκπαίδευση των χρηστών στην υπογραφή εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών, καθώς και στην χρήση της νέας εφαρμογής.
Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε η ηλεκτρονική αποστολή κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Πλέον, η κοινοποίηση των κατασχετήριων εγγράφων, η παραλαβή των εκθέσεων επίδοσης αυτών, καθώς και η αποστολή των Δηλώσεων Τρίτου, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ανταλλαγής κρυπτογραφημένων και ψηφιακά υπογεγραμμένων μηνυμάτων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Το Κ.Ε.Α.Ο. (με την συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) έχει ρόλο διαμετακομιστικού κόμβου για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την συγκέντρωση, αποστολή και διαχείριση των κατασχετηρίων, καθώς και των υποβαλλόμενων Δηλώσεων Τρίτων και τυχόν κατασχεθέντων ποσών.
Δείτε αναλυτικά στα “Σχετικά αρχεία” την τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ