Αναζητούνται κονδύλια υπουργείων για «κούρεμα»

318
Spending review: Σε δύο φάσεις έως τον Ιούνιο του 2017 η επισκόπηση δαπανών
Γιώργου Παλαιτσάκη
Διαδικασία επισκόπησης δαπανών (spending review) στο υπουργείο Οικονομικών και τους εποπτευόμενους φορείς του ξεκινά τις προσεχείς ημέρες, με στόχο την

εξεύρεση κονδυλίων που μπορούν να περικοπούν ώστε να εξασφαλιστεί εξοικονόμηση πόρων ικανή να βοηθήσει στην κάλυψη της δαπάνης για τη χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να προκύψουν εξοικονομήσεις ώστε να δημιουργηθεί το δημοσιονομικό περιθώριο για τη μείωση της φορολογίας των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων.

Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια περιστολής δαπανών χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δημόσιο. Τα οφέλη της διαδικασίας αυτής προβλέπεται να αποτυπωθούν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018, καθώς η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2017.
Ειδικότερα, το spending review έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:
* Πιλοτική εφαρμογή εντός του 2016 με τις δαπάνες των υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας-Ανάπτυξης-Τουρισμού και Πολιτισμού-Αθλητισμού. Η επιλογή των τριών αυτών υπουργείων για την πιλοτική εφαρμογή της εργασίας έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι αντιπροσωπεύουν το 15% των εποπτευόμενων φορέων της γενικής κυβέρνησης.
* Επέκταση σε όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους στο πρώτο εξάμηνο του 2017. Έχοντας ως βάση τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος, το spending review θα επεκταθεί σε όλο τον δημόσιο τομέα. Οι φορείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επισκόπηση των δαπανών τους έως τον Ιούνιο, ώστε να γίνει επεξεργασία των στοιχείων και να ενσωματωθεί τον Σεπτέμβριο στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2018 το όφελος που θα έχει προκύψει, αλλά και το πώς θα αξιοποιηθεί αυτό το όφελος. Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι οι όποιες εξοικονομήσεις προκύψουν να χρηματοδοτήσουν κυρίως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το οποίο υπολογίζεται ότι θα έχει κόστος 900 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής τα υπουργεία θα κληθούν να προσδιορίσουν τους τομείς των προϋπολογισμών τους, από τους οποίους μπορεί να προκύψει εξοικονόμηση δαπανών έως και 10%.
Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων και των υπόλοιπων φορέων του Δημοσίου θα κληθούν να απαντήσουν κατά τη διαδικασία του spending review στο ερώτημα «τι μπορούν να κάνουν για να εξοικονομήσουν μέρος των δαπανών τους».
Μάλιστα, θα υπάρχουν τρία εναλλακτικά σενάρια για το «μέρος» των δαπανών που θα πρέπει να περιοριστεί:
* Με ποιες δράσεις εξοικονομείται το 3% των δαπανών τους για το 2018.
* Με τι μέτρα εξοικονομείται το 5%.
* Πώς μπορεί να προκύψει όφελος 10%.
Στο τέλος Αυγούστου ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, είχε υπογράψει απόφαση με την οποία είχε συσταθεί 12μελής συντονιστική επιτροπή για να «τρέξει» τη διαδικασία του spending review. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονταν στην απόφαση του κ. Κουτεντάκη, έργο της επιτροπής εκείνης ήταν:
i) Ο συντονισμός των υπηρεσιών των εμπλεκόμενων υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων για την αποτελεσματική και εκ βάθρων επισκόπηση των δαπανών τους με παροχή σχετικών κατευθύνσεων.
ii) Η συγκέντρωση και αποτίμηση των προτεινόμενων πολιτικών εξοικονόμησης πόρων ή αύξησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, με στόχο τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου ώστε να ενισχυθούν οι δαπάνες σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα και να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με τρόπο διατηρήσιμο και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων.
iii) H δημιουργία δεικτών παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δαπανών των υπουργείων.
iv) H σύνταξη και υποβολή έκθεσης στον υπουργό και στον αν. υπουργό Οικονομικών, στην οποία θα εκτίθενται οι εναλλακτικοί τρόποι επίτευξης των ποσοτικών στόχων της επισκόπησης δαπανών για το κάθε υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του.
Μόλις χθες ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος εξέδωσε νέα απόφαση (την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2/84174/0004/2016), με την οποία προβλέπεται η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την εκ βάθρων επισκόπηση των δαπανών (spending review) του υπουργείου Οικονομικών.
Η ομάδα εργασίας είναι 12μελής και συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και η διάρκεια λειτουργίας της ορίστηκε μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.
Ναυτεμπορική