Φυλάκιση ορίζεται για τους οδηγούς που δεν συμμορφώνονται με την υπόδειξη αστυνομικού οργάνου!

306
Φυλάκιση ορίζεται για τους οδηγούς που δεν συμμορφώνονται με την υπόδειξη αστυνομικού οργάνου!

Υπάρχουν περιπτώσεις οδηγών που έχουν επίγνωση των παραβατικών πράξεων τους και αρνούνται να ακινητοποιήσουν το όχημα τους όταν

τους υποδεικνύεται από το αστυνομικό όργανο. Ορισμένοι άλλοι μουσικόφιλοι οδηγοί ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες βάζουν τέρμα την μουσική και βγαίνουν για το καφεδάκι τους!

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας επιβάλλεται η συμμόρφωση των οδηγών προς τις υποδείξεις του αστυνομικού οργάνου, η παραβίαση των οποίων επιφέρει αφαίρεση διπλώματος από ένα έως τρεις μήνες, πρόστιμο 200 ευρώ και φυλάκιση έως και ενός έτους.
Δείτε εδώ:
ΑΡΘΡΟ 46: Ακινητοποίηση οχήματος
1. Αν διαπιστωθεί ότι η κίνηση οδικού οχήματος είναι επικίνδυνη για τους επιβαίνοντες ή τους λοιπούς χρήστες της οδού, συνεπεία βλαβών, φθορών, εκπομπής ρύπων, προσθήκη εξαρτημάτων και άλλων παράνομων μετατροπών ή εξαιτίας σωματικής ή πνευματικής κατάστασης του οδηγού, τα αστυνομικά όργανα μπορούν να ακινητοποιήσουν το όχημα μέχρι να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς κίνησης και λειτουργίας του οχήματος. Ακινητοποίηση κάθε οδικού οχήματος μπορούν να επιβάλλουν τα αστυνομικά όργανα, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και μέσα στις κατοικημένες περιοχές αν από τη λειτουργία του προκαλούνται υπερβολικοί θόρυβοι. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, όπως η διαδικασία, ο τρόπος και οι περιπτώσεις ακινητοποίησης του οχήματος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
©Μέντωρ Διαμεσολαβητής
(Νόμος: 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμος: 3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α) (source ©: www.kok.gr)
NEXTDEAL