“Καμπανάκι” Moody’s: Πολύ κοντά στο “σημείο χρεοκοπίας” η Deutsche Bank

280
"Καμπανάκι" Moody's: Πολύ κοντά στο "σημείο χρεοκοπίας" η Deutsche Bank

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Moody’s για την Deutsche Bank, τονίζοντας ότι η γερμανική τράπεζα είναι αντιμέτωπη με ιδιαίτερα αυξημένες πιθανότητες χρεοκοπίας. Όπως επισημαίνει σε έκθεσή της με τίτλο “Deutsche Bank’s Adversity Lifts its Probability of Default”, παρά τις προσπάθειες της

τράπεζας να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση, οι πιθανότητες χρεοκοπίας αγγίζουν ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στον τραπεζικό κλάδο.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης EDF (Expected Default Frequency), που μετρά τον κίνδυνο χρεοκοπίας της τράπεζας,  αυξήθηκε από 1,05% τον Ιανουάριο του 2016 στο ιστορικό υψηλό 2,85% στις 9 Φεβρουαρίου. Από τότε ο δείκτης μπορεί να έχει μειωθεί κάπως, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητος, “μαρτυρώντας” τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τράπεζα. Σήμερα, ο EDF διαμορφώνεται στο 1,39%, ποσοστό αρκετά υψηλότερα από το επίπεδο που κάποια τράπεζα θα πρέπει να δεχθεί νέα περαιτέρω αξιολόγηση του κινδύνου της (που είναι το 1,22%).
Όπως σημειώνει ο οίκος, μόνο το 15% των τραπεζών στον δείκτη Global Banks που παρακολουθεί η Moody’s έχουν EDF πάνω από αυτό το επίπεδο, γεγονός που αποδεικνύει ότι σε σύγκριση με τον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο διεθνώς, ο κίνδυνος χρεοκοπίας της DB είναι σχετικά υψηλός. Ωστόσο, το ότι ο δείκτης της είναι ελαφρώς υψηλότερος από το όριο του 1,22% δείχνει ότι η τράπεζα δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο default, αλλά το βέβαιο είναι ότι χρειάζεται πιο στενή παρακολούθηση.
μ1
Σύμφωνα με την Moody’s, η απότομη αύξηση του EDF της Deutsche Bank εξηγείται από δύο παράγοντες-κλειδιά, την μόχλευση της αγοράς ( market leverage ) και την μεταβλητότητα των assets.  Εξετάζοντας αυτούς τους δύο παράγοντες αποκαλύπτεται ότι ο υψηλός και ευμετάβλητος δείκτης EDF της Deutsche Bank έχει προκύψει κυρίως λόγω της αύξησης του “σημείου χρεοκοπίας” και της μείωσης της χρηματιστηριακής αξίας της, που οδήγησαν στην αύξηση της μόχλευσής της στην αγορά. Το market leverage αντικατοπτρίζει τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο μίας εταιρείας και ορίζεται ως ο λόγος του σημείου χρεοκοπίας της προς την χρηματιστηριακή της αξίας, και απηχεί τις απόψεις των επενδυτών.
μ2
Ο κίνδυνος γύρω από την Deutsche Bank αυξάνεται σταθερά από το 2008, καθώς οι ζημίες της τράπεζας, αλλά και τα νομικά της κόστη έχουν αυξήσει τον χρηματοπιστωτικό και τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Το market leverage της γερμανικής τράπεζας την καθιστά από τις πλέον επικίνδυνες τράπεζες, με βάση αυτή τη μέτρηση, όπως επισημαίνει ο οίκος.
Από τον Ιούνιο του 2008 η αξία των assets της Deutsche Bank έχει υποχωρήσει κατά περίπου 35%, από τα 2,3 τρις δολάρια στο 1,5 τρις δολάρια, εξαιρετικά κοντά στο “σημείο χρεοκοπίας” του 1,4 τρις. Ιστορικά, όταν υποχωρεί κάτω από αυτό το σημείο, είναι εξαιρετικά πιθανό η εταιρεία να μη μπορεί να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία ή να συγκεντρώσει επιπλέον κεφάλαια για την αποπληρωμή των πιστωτών της, όπως τονίζει ο Moody’s.
capitalgr