“Μετρά” ο χρόνος της απασχόλησης με voucher για μελλοντικό επίδομα ανεργίας

273
Αποτέλεσμα εικόνας για ε voucher για μελλοντικό επίδομα ανεργίας

Δημήτρη Κατσαγάνη
Δεν χάνεται ο “ασφαλιστικός” χρόνος κατά τον οποίο επιδοτείται ένας άνεργος με voucher -αντί για επίδομα ανεργίας- προκειμένου να προσληφθεί σε μία

επιχείρηση. Αυτό προβλέπει τροπολογία που πέρασε χθες η κυβέρνηση στα πλαίσια του νομοσχέδιου για την “κοινωνική” και “αλληλέγγυα” οικονομία. Αυτό σημαίνει πως για ένα άνεργο ο οποίος θα δεχθεί να “ανταλλάξει” το επίδομα ανεργίας που δικαιούται απολυόμενος από μία επιχείρηση με μία “επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας” με την οποία θα προσληφθεί σε μία άλλη, θα προσμετρηθούν οι εισφορές που θα καταβληθούν για αυτόν υπέρ του ΟΑΕΔαπό τον εργοδότη -κατά το χρόνο της απασχόλησης του σ΄αυτόν- ώστε να λάβει επίδομα ανεργίας όταν απολυθεί (εφόσον, φυσικά, έχει συμπληρώσει 400 συνολικά ένσημα).

Στην αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας αναφέρεται ότι οι επιδοτούμενοι άνεργοι δικαιούνται “επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας” (βάσει του νόμου 3845  του 2010), η αξία της οποίας είναι ίση με το ποσό της επιδότησης που θα ελάμβαναν ως άνεργοι.
Με το ποσό αυτό, μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, επιδοτούνται επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για την πρόσληψη των επιδοτούμενων ανέργων που χρησιμοποιούν την δυνατότητα της “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας των πρώην ανέργων στον εργοδότη που τους προσέλαβε με το κίνητρο της της “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”, διακόπτεται βεβαίως το επίδομα ανεργίας που τους καταβαλλόταν προηγουμένως, αλλά δεν αναστέλλεται η μέτρηση του χρόνου που το άλλοτε επίδομα , έχοντας μετατραπεί σε “επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας”, επιχορηγεί τον εργοδότη του. Έτσι, παρουσιάζονται οι ακόλουθες δύο παράδοξες καταστάσεις :
α) αν ο εργαζόμενος αυτός απολυθεί μετά τη λήξη του παραπάνω προγράμματος ή και μερικούς μήνες μετά, ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει καθόλουν επίδομα ανεργίας ή μόνο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή η περίπτωσή του θα εμπίπτει στον περιορισμό του μέγιστου των 400 ημερησίων επιδομάτων ανά 4ετία.
β) κατά τη διάρκεια της εργασίας του με την “επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας”, ο πρώην άνεργος δεν θα ιδρύσει νέα ασφαλιστικά δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα της εκ νέου λήψης επιδόματος ανεργίας, το οποίο ομως δεν θα επιτρέπεται να του καταβληθεί εξ’ αιτίας του παραπάνω περιορισμού.
Με τη ρύθμιση που πέρασε η κυβέρνηση, εισάγεται η εξαίρεση του δικαιούχου της “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας” από εκείνη τη διάταξη που το αφαιρεί πρακτικά το δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας εφόσον απολυθεί για όσο χρόνο αυτός εργάζεται δυνάμει της παραπάνω επιταγής , ώστε να μην μετράται σε βάρος του το μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας.