Μαζική φυγή χαμηλοεισοδηματιών από τη ρύθμιση των 100 δόσεων

446
Μαζική φυγή χαμηλοεισοδηματιών από τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Δημήτρη Κατσαγάνη
Τα πιο χαμηλά στρώματα των επαγγελματιών ήταν εκείνα τα οποία εγκατέλειψαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων  τους τελευταίους 14 μήνες. 
Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών, το 67% όσων εργοδοτών και αυτασφαλισμένων έχασαν

την εν λόγω ρύθμιση από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2016, έδιναν μηνιαία δόση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων χρεών τους προς το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ ή το ΕΤΑΑ από 50 έως 30 ευρώ. 

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 25.360  επαγγελματίες επί συνόλου 37.851 οφειλετών (με χρέη άνω των 5.000 ευρώ έκαστος), οι οποίοι εγκατέλειψαν τον παραπάνω διακανονισμό το τελευταίο 14μηνο, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ.
Συγκεκριμένα, από όσους εγκατέλειψαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων:
*το 18% έδινε δόση 50-100 ευρώ,
*το 38% έδινε δόση 100-200 ευρώ,
*το 11% έδινε δόση 200-300 ευρώ. 
Από  τους 37.851 οφειλέτες του ΚΕΑΟ που απώλεσαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων ( ν.4321/2015), οι 4.326 έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση.
Ωστόσο και αυτή η ρύθμιση, η οποία αποτελεί το μοναδικό “καταφύγιο” των οφειλετών, έχει αρχίσει να φθίνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουλίου-Αυγούστου, οι ενταγμένοι σ’ αυτήν οφειλέτες μειώθηκαν τον Αύγουστο από τους 27.759 στους 28.058.
Στελέχη του ΚΕΑΟ, με τα οποία μίλησε το Capital.gr, εξηγούν τη μείωση αυτή των οφειλετών που είναι ενταγμένοι στην πάγια ρύθμιση (12 δόσεις) στην αναταραχή που έφερε στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις η αύξηση των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης κατά 1% από τον Ιούνιο του 2016, βάσει του νέου ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως, σύμφωνα με  τα πρώτα  στοιχεία του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, θα υπάρξει ανάκαμψη του πλήθους των οφειλετών που  έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.
Ωστόσο, δεν αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα πρέπει να θεσπιστεί η νέα διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Εξάλλου, σύμφωνα με στελέχη του ΚΕΑΟ, από τα 16,9 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία έχει καταγράψει και “κυνηγάει” ο εν λόγω φορέας, τα περίπου 4,5-5 δισ. ευρώ θεωρείται αδύνατο να εισπραχθούν, δεδομένου ότι οι αυταπασχολούμενοι και οι εργοδότες  οι οποίοι τα έχουν δημιουργήσουν είτε έχουν αποβιώσει, είτε έχουν σταματήσει κάθε οικονομική δραστηριότητα. Στην κατηγορία αυτή φαίνεται να ανήκουν περίπου 100.000-120.000. Αν εξαιρέσει κανείς και άλλα 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν ρυθμιστεί  από 48.595 οφειλέτες, μένουν κοντά στα 10,1 δισ. ευρώ χρέη τα οποία ανήκουν σε 100.000-130.000 οφειλέτες οι οποίοι βρίσκονται εν ζωή, ασκούν οικονομική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν ακόμα ρυθμίσει τις οφειλές τους. 
capitalgr