Μερίδιο 11,2% έχουν πάρει από τη ΔΕΗ οι ιδιώτες πάροχοι

298

Μειώθηκε περαιτέρω μέσα στον Οκτώβριο το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας. Η κρατική εταιρεία κατείχε μερίδιο 88,8% στους καταναλωτές

ενέργειας, από 89% που ήταν ένα μήνα πριν, και 94,7% που ήταν τον Ιανουάριο του 2016. Η εταιρεία, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), εκτιμάται ότι παρείχε στους Ελληνες καταναλωτές (επιχειρήσεις, νοικοκυριά κ.λπ.) ενέργεια 3.337 γιγαβατώρων (GWh). Από τους εναλλακτικούς, τρεις είναι οι κυρίαρχοι, αλλά κατέχουν μερίδιο χαμηλότερο του 3% ο καθένας.

Στη δεύτερη θέση πίσω από τη ΔΕΗ είναι η Protergia με 112 GWh και μερίδιο 2,99%, η οποία βρίσκεται για δεύτερο μήνα στη συγκεκριμένη θέση. Ακολουθεί η Ηρων με 111 GWh (μερίδιο 2,96%) και τέλος η Elpedison με 90 GWh (μερίδιο 2,42%). Το υπόλοιπο περίπου 3% μοιράζονται έντεκα επιχειρήσεις. Η συνολική ζήτηση ενέργειας τον περασμένο Οκτώβριο ανήλθε σε 3.861 GWh και ήταν αυξημένη κατά 1,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Στο 10μηνο η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 42.215 εκατ. GWh και είναι μειωμένη κατά 1,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η ζήτηση ενέργειας στη χώρα μας, καθώς εξελίσσεται η χρονιά, σταδιακά επανέρχεται στα περυσινά επίπεδα. Σημειώνεται ότι στους πρώτους μήνες του έτους, η ζήτηση ήταν αισθητά χαμηλότερη, π.χ. κατά 6,3% στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας, ο περασμένος Οκτώβριος ήταν ένας καλός μήνας για τους παραγωγούς ενέργειας μέσω φυσικού αερίου, δηλαδή τους εναλλακτικούς παραγωγούς ενέργειας. Τον μήνα αυτό παρήχθησαν 3.544 GWh, σημειώνοντας αύξηση 9,4% GWh από τον Οκτώβριο του 2015. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο ήταν ο βασικός παράγοντας που ώθησε την αύξηση στην παραγωγή. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέσα στο 10μηνο του 2016, σχεδόν διπλασιάστηκε η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από μονάδες φυσικού αερίου, προσθέτοντας 4.460 GWh στο σύστημα.

Αντίθετα, περίπου ισόποσα (4.215 GWh) μειώθηκε η συνεισφορά των λιγνιτικών μονάδων. H ΔΕΗ παρήγαγε τον Οκτώβριο του 2016 το 75,2% και στο 10μηνο του ίδιου έτους το 79,5% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Έντυπη