Διαγραφές “κόκκινων” δανείων 3,5 – 4 δισ. ευρώ από τις τράπεζες το 2017

328
Διαγραφές "κόκκινων" δανείων 3,5 – 4 δισ. ευρώ από τις τράπεζες το 2017

Συντηρητική πολιτική σε επίπεδο διαγραφών δανείων, αλλά και μείωσης των προβλέψεων για επισφάλειες, θα ακολουθήσουν οι τράπεζες το 2017.
Όπως αναφέρουν στελέχη τραπεζών στο Capital.gr, οι διαγραφές μη

εξυπηρετούμενων δανείων για το 2017 – πρώτο έτος ουσιαστικής υλοποίησης των στόχων μείωσης των NPLs που εκτείνονται μέχρι τα τέλη του 2019 – αναμένεται να διαμορφωθούν σε 3,5 – 4 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες θα κινηθούν πολύ επιφυλακτικά στο μέτωπο της μείωσης των προβλέψεων για επισφάλειες, προχωρώντας σε μείωσή τους σε ένα έτος από σήμερα. Και αυτό, διότι παρά την πίεση SSM και μετόχων να μειωθούν οι προβλέψεις που δεσμεύουν παραγωγικά κεφάλαια και εμποδίζουν την κερδοφορία, οι τράπεζες θα πρέπει πριν προχωρήσουν σε θεαματική μείωση των προβλέψεων, να έχουν δει παγίωση της μείωσης των NPLs και NPEs. 
Επιπλέον, όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, υπάρχουν ακόμη πολλά δάνεια που δεν είναι πλήρως καλυμμένα από προβλέψεις, με αποτέλεσμα τα κεφάλαια που λογικά θα αποδεσμεύονταν από τις σχηματισθείσες προβλέψεις, να χρησιμοποιούνται ως “μαξιλάρια” προβλέψεων για υποκαλυμμένα δάνεια. 
Είναι χαρακτηριστικό, και αυτό φάνηκε στην περίπτωση της διάσωσης του ομίλου Μαρινόπουλου, ότι μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια που βρίσκονται στο “κόκκινο” έχουν καλυφθεί από προβλέψεις μόλις στο 40% μέχρι και 20%. Τα μεγάλα “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια, αλλά και η δυσχέρεια στην ανάκτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων της λιανικής τραπεζικής, εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν κατά 20% – 30% τον αρχικό στόχο των τραπεζών για προβλέψεις 2,8 – 3 δισ. ευρώ φέτος. Σημειώνεται ότι μόνο στη χρήση 2015 οι τράπεζες προχώρησαν στο σχηματισμό προβλέψεων περίπου 13 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλων, ενώ οι συσσωρευμένες προβλέψεις και από προηγούμενα έτη ανέρχονται σε 58 δισ. ευρώ.
Διαγραφές και προβλέψεις, πάντως, θα απαιτήσουν την εξεύρεση λεπτών ισορροπιών από τις τράπεζες με τελικό ζητούμενο να μην θιγεί η κεφαλαιακή επάρκεια.
Και αυτό διότι τα όρια των διαγραφών τίθενται ουσιαστικά από τα επίπεδα του αναβαλλόμενου φόρου που έχει η κάθε τράπεζα και της συμμετοχής του στα εποπτικά της κεφάλαια. 
Όπως έχει γράψει το Capital.gr, δεδομένης και της απαίτησης του SSM για ευρεία χρήση των προβλέψεων προκειμένου να σβηστούν “κόκκινα” δάνεια, υπάρχει πίεση προς την κατεύθυνση ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για τις διαγραφές δανείων από τις τράπεζες.
Σήμερα, αν μια τράπεζα προχωρήσει σε διαγραφή δανείων για τα οποία έχει σχηματίσει προβλέψεις ως το τέλος του 2015, μπορεί να συμψηφίσει μέρος της ζημιάς με τον αναλογούντα αναβαλλόμενο φόρο εντός πενταετίας. Το περιθώριο αυτό δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τις δυνατότητες ισχυρής κερδοφορίας των τραπεζών που να επιτρέπουν μεγάλες διαγραφές δανείων.
Κατόπιν αυτού, υπάρχει πίεση προς την κατεύθυνση θέσπισης ευνοϊκότερης φορολογικής αντιμετώπισης των διαγραφών, ενδεχομένως και με ορίζοντα απόσβεσης μεγαλύτερο της δεκαετίας, αν ληφθεί υπόψη ότι οι ζημιές από το PSI μπορούν δια νόμου να αποσβεστούν σε ορίζοντα 30ετίας.
capitalgr