«Κούρεμα» – μαμούθ χρεών από δάνεια σε 47χρονη

464
1

Ακόμη ένα «κούρεμα – μαμούθ», οφειλών σε τραπεζικά ιδρύματα, αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Ρόδου, υπάγοντας στο νόμο Κατσέλη μια ημεδαπή, κάτοικο Ρόδου.


Με την υπ’ αρίθμ. 20/2016 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Ρόδου διέγραψε οφειλές ύψους 240.000 ευρώ από τις συνολικές οφειλές ύψους 315.190,26 ευρώ της ημεδαπής, ενώ ρύθμισε την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού.
Η ημεδαπή προσέφυγε συγκεκριμένα κατά 4 τραπεζών. Πρόκειται για μια άγαμη 47χρονη γυναίκα, που από το έτος 2000 εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος σε εταιρεία που έκλεισε πανελλαδικά το έτος 2009 και έκτοτε είναι άνεργη.
Ελαβε δάνεια από το έτος 2000 έως το έτος 2009. Τα αρχικά δάνεια ήταν καταναλωτικά, ενώ τα μεταγενέστερα προορίζονταν προς αποπληρωμή προηγούμενων ανεξόφλητων δανείων. Το έτος 2005 έλαβε δάνειο, εν μέρει στεγαστικό και εν μέρει προοριζόμενο προς εξόφληση προηγούμενων δανείων.
Για το δάνειο αυτό, προς εξασφάλιση της πιστώτριας, ενεγράφη συναινετική προσημείωση υποθήκης για 206.400 ευρώ σε ακίνητο ιδιοκτησίας της.
Από την απόλυση της μέχρι και το έτος 2013 ελάμβανε ως εισόδημα μισθώματα από την εκμίσθωση της κύριας κατοικίας της και συγκεκριμένα 427 ευρώ μηνιαίως και διέμενε στην οικία του αδελφού της, λαμβάνοντας για τη συντήρησή της, ως επιπλέον εισόδημα, χρηματικά ποσά από τα αδέλφια της αλλά και από την προσφορά υπηρεσιών καθαρισμού κάποιες ημέρες σε μεμονωμένους ιδιώτες.
Κατά τα έτη 2014 και 2015 δεν συνέχισε να εκμισθώνει την κύρια κατοικία της αλλά διέμενε η ίδια πλέον σε αυτή, με συνέπεια να στερείται πλέον και του εισοδήματος που ελάμβανε από την μίσθωση του μοναδικού ακινήτου της.
Το εισόδημα της περιορίστηκε μόνο στα ποσά που ελάμβανε για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών από τα αδέλφια της αλλά και από τον καθαρισμό σπιτιών.
Από το έτος 2009 είναι εγγεγραμμένη σε ταμείο ανεργίας αλλά παρόλα αυτά δεν έχει ανεύρει ακόμη εργασία.
Οι μηνιαίες ατομικές δαπάνες διαβίωσης, λαμβανομένης υπόψη και της κατάστασης της υγείας της, ανέρχονται κατά την κρίση του δικαστηρίου συνολικά σε 600 ευρώ.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η αδυναμία της να εξυπηρετήσει τα δάνειά της οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των δανείων που έχει λάβει και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τους, επίσης στα υψηλά επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται τα καταναλωτικά δάνεια, σε συνδυασμό με την απόλυση της από την εργασία της και την έκτοτε ανεργία της. Το δικαστήριο αφού «κούρεψε» τα δάνεια της εντέλλεται να πληρώνει το χρηματικό ποσό των 135 συνολικά στις 4 τράπεζες στις οποίες οφείλει επί πενταετία. Δέχτηκε το αίτημα της να εξαιρεθεί από την εκποίηση  η κύρια κατοικία της και της επιβάλλει για την διάσωση της να καταβάλλει μηνιαία δόση που ανέρχεται σε 282,7 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της πενταετούς καταβολής της προηγούμενης δόσης και για 20 έτη. Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος  κ. Γεώργιος Κυπραίος. Πηγή:www.dimokratiki.gr