Συντάξεις: Τα «παράθυρα» για αποχώρηση πριν τα 62 (πίνακες)

393

Παράθυρα για πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 κρύβουν τα νέα όρια ηλικίας για χιλιάδες ασφαλισμένους άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι θα συμπληρώσουν από το

50ό έως το 60ό έτος μέχρι το 2018-2019.

Οι ηλικίες εξόδου στη σύνταξη (ως επί το πλείστον σύνταξη γήρατος) μέχρι το 2019 διαμορφώνονται από 55 έως 62 ετών με λιγότερα από 37 χρόνια ασφάλισης και από τα 55,11 έως 61,3 ετών με 35, 36 και 37 χρόνια ασφάλισης, σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό οδηγό που δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με τον Ελεύθερο Τύπο.
Για παράδειγμα:
  • Ασφαλισμένος του ΙΚΑ που κλείνει τα 59 το 2018, με 37 χρόνια εκ των οποίων τα 35 μέχρι το 2012, θα πάρει σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 60,6 ετών. Αν το 2012 δεν έχει 35, μπορεί να αναγνωρίσει με εξαγορά μέχρι 5 έτη, ώστε να βγει στη σύνταξη πάλι με το ίδιο όριο ηλικίας δηλαδή στα 60,6. Αν δεν συμπληρώνει τα 35 ούτε με εξαγορά, τότε θα βγει στα 62 αλλά θα χρειαστεί 40 χρόνια.
  • Υπάλληλος στο Δημόσιο που κλείνει τα 55 το 2017 και είχε 25 χρόνια το 2011 (άρα 31 το 2017) συνταξιοδοτείται στα 59,5, αν το 2011 είχε ανήλικο τέκνο, ή στα 61 αλλά θα πρέπει να έχει συνολικό χρόνο 36 έτη ασφάλισης που μπορεί να τα συμπληρώσει με εξαγορά.
  • Υπάλληλος στο Δημόσιο με ένσημα πριν από το 1982 και πρόσληψη στο Δημόσιο μετά το 1983, που έχει συνολικό χρόνο 36 έτη το 2016, αποχωρεί από τα 56, αρκεί να αναγνωρίσει δύο χρόνια από τη στρατιωτική θητεία, ώστε να έχει συμπληρωμένα 37 έτη στο τέλος του 2015. Αν συμπληρώνει όμως τα 37 έτη το 2018, θα αποχωρήσει στα 58,6.
Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων (ασφάλιση πριν από το 1983 σε ΙΚΑ ή άλλο Ταμείο και πρόσληψη στο Δημόσιο μετά το 1983) η έξοδος στη σύνταξη ήταν χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον είχαν 37 χρόνια συνολικά, εκ των οποίων τα 25 μέχρι το 2010. Με τα νέα όρια ηλικίας, αν τα 37 έτη συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει αφού κλείσουν και το 55ο έτος.
Τα ποσά σύνταξης που θα λάβουν όμως όσοι αποχωρήσουν από σήμερα και τα επόμενα έτη θα είναι μειωμένα, σε σύγκριση με τους παλαιότερους συνταξιούχους, γιατί θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα. Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αποκαλύπτει σήμερα με πίνακα τι θα πάρουν όσοι έχουν από 20 μέχρι και 40 έτη ασφάλισης και μισθό από 700 έως 2.700 ευρώ.
ΙΚΑ: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62
Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν μέχρι το 2012 συμπληρωμένες τις 10.500 ημέρες (άνδρες και γυναίκες) ή τις 10.000 (γυναίκες) ή τις 5.500 ημέρες ασφάλισης (για μητέρες με ανήλικο τέκνο). Αν είναι λιγότερες, μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους, ώστε να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης κυρίως μέσα στο 2011 και το 2012, γιατί σε αυτές τις δύο χρονιές επιτρέπεται να προστεθούν μέχρι 1.200 και μέχρι 1.500 ημέρες από αναγνωρίσεις πλασματικών ετών. Για το 2010, αναγνωρίζονται μόνον η στρατιωτική θητεία, διάστημα ανεργίας έως 200 ημέρες και διάστημα ασθένειας επίσης έως 200 ημέρες. Η ανεργία και η ασθένεια θα πρέπει να υπήρχαν εντός της δεκαετίας και να ήταν με επιδότηση.
Παραδείγματα:
  1. Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε μέχρι 18/8/2015 τα 35 χρόνια και την ηλικία των 58 ή 59 δεν μπορεί να πάρει σύνταξη, παρά μόνον αν αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο ώστε να συμπληρώσει αναδρομικά τα 35 έτη (10.500 ημέρες ασφάλισης) το 2011 ή το 2012. Ο νόμος τού επιτρέπει να αναγνωρίσει ως 5 έτη για να έχει τα 35 το 2012 και ως 4 έτη για να συμπληρώσει τα 35 έτη το 2011. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνει τα 58 ή τα 59 για σύνταξη. Αν δεν έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο και τα 35 έτη συμπληρωθούν μετά την 1/1/2013 (εν προκειμένω το 2015), τότε δεν ισχύει η κατοχύρωση του 58ου ή του 59ου έτους και το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 62, ενώ τα έτη ασφάλισης στα 40.
  2. Ασφαλισμένος που συμπληρώνει το 2016 τα 58 ή τα 59 και έχει 37 χρόνια, εκ των οποίων τα 35 μέχρι το 2011 ή το 2012, παίρνει σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας που είναι το 59ο έτος αν συμπληρώνει τα 58 φέτος. Αν είχε τις 10.500 ημέρες το 2012 (από πραγματική ασφάλιση ή και με αναγνώριση πλασματικού χρόνου), τότε θα πρέπει να συμπληρώσει τα 59 και να ακολουθήσει το νέο όριο ηλικίας. Αν κλείνει τα 59 το 2016, συνταξιοδοτείται σε ηλικία 59,9 ετών. Αν κλείνει τα 59 το 2017, βγαίνει στα 60,2, ενώ το 2018 και το 2019 το όριο είναι 60,6 ετών και 60,11 ετών αντίστοιχα.
Δείτε αναλυτικά:
Δημόσιο: Έξοδος με 25 ως 37 έτη για πλήρη σύνταξη
Πλήρης σύνταξη με 25 έτη (άνδρες – γυναίκες)
25 έτη το 2011
Συμπλήρωση 61 ετών Όριο ηλικίας
Ως 15/8/2015 61
Ως 31/8/2015 61,9
το 2016 62,6
το 2017 63,3
το 2018 64
το 2019 64,9
το 2020 65,5
το 2021 66,3
το 2022 67
25 έτη το 2012
Συμπλήρωση 63 ετών Όριο ηλικίας
Ως 15/8/2015 63
Ως 31/8/2015 63,6
το 2016 64
το 2017 65
το 2018 65,6
το 2019 66
το 2020 66,6
το 2021 67
το 2022
Δημόσιο σύνταξη με 35 και 37 έτη
Με 25 έτη ως το 2010-11 και 35 ή 36 σε ηλικία 58 ετών
Συμνπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 35 η 36 ετών ασφάλισης Όριο ηλικίας
Ως 15/8/2015 58
Ως 31/8/2015 58,6
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62 (με 40 έτη)
Συμπλήρωση ηλικίας 69 ετών και 37 ετών ασφάλισης Όριο ηλικίας
Ως 15/8/2015 59
Ως 31/8/2015 59,5
το 2016 59,9
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61,3
το 2021 61,8
το 2022 62 (με 40 έτη)
Πρόσληψη από 1/1/1983, με 37 έτη και 25ετία ως το 2010 Όριο ηλικίας
Ως 15/8/2015 55,11
Ως 31/8/2015 56,9
το 2016 57,8
το 2017 58,6
το 2018 59,5
το 2019 60,3
το 2020 61,2
το 2021 62 (με 40 έτη)
το 2022
ΙΚΑ:
Με 10.500 ένσημα το 2010 και 2011
Ηλικία ασφαλισμένου Όριο ηλικίας
58 ως 15/8/2015 58
58 ως 31/8/2015 58,6
58 το 2016 59
58 το 2017 59,6
58 το 2018 60
58 το 2019 60,6
58 το 2020 61
58 το 2021 61,6
58 το 2022 62 και 12.000 ένσημα
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία ασφαλισμένου Όριο ηλικίας
59 ως 15/8/2015 59
59 ως 31/8/2015 59,5
59 το 2016 59,9
59 το 2017 60,2
59 το 2018 60,6
59 το 2019 60,11
59 το 2020 61,3
59 το 2021 61,8
59 το 2022 62 και 12.000 ένσημα
Δημόσιο – Γονείς με ανήλικο
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΩΣ ΤΟ 2010
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ (ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ) ΚΑΙ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2011
Ηλικία ασφαλισμένου Ηλικία συνταξιοδότησης
50 ή 52 ως 18/8/15 50
50 ή 52 από 19/8/2015 55
50 ή 52 το 2016 56,9
50 ή 52 το 2017 58,5
50 ή 52 το 2018 60,2
50 ή 52 το 2019 61,1
50 ή 52 το 2020 63,7
50 ή 52 το 2021 65,3
50 ή 52 το 2022 67
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
Ηλικία ασφαλισμένου Ηλικία συνταξιοδότησης
55 ως 18/8/15 55
55 από 19/8/2015 56,6
55 το 2016 58
55 το 2017 59,6
55 το 2018 61
55 το 2019 62,6
55 το 2020 64
55 το 2021 65,6
55 το 2022 67
ΙΚΑ
Ασφαλισμέμνες πριν το 1993
5.500 ΕΝΣΗΜΑ, ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 55ου ΕΤΟΥΣ
Ηλικία ασφαλισμένης Ηλικία συνταξιοδότησης
55 ως 18/8/15 55
55 ως 31/12/15 56,6
55 το 2016 58
55 το 2017 59,6
55 το 2018 61
55 το 2019 62,6
55 το 2020 64
55 το 2021 65,6
55 το 2022 67
Μητέρες ΔΕΚΟ – Τράπεζες
Πλήρης σύνταξη
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – 20111
Συμπλήρωση ηλικίας 50 ή 52 ηλικία συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 50-52
από 19/8/2015 55
2016 56,9
207 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 63,7
2021 65,3
2022 67
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
Ηλικία ασφαλισμένης όριο συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 55
από 19/8/2015 56,6
2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67
Ταμείο Νομικών – Ταμείο Ναυτιλιακών πρακτόρων
ΜΕ 22,6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝΠΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2011
Συμπλήρωση ηλικίας 58 όρια συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 58
απο 19/8/2015 59,2
2016 60,3
2017 61,5
2018 62,6
2019 63,8
2020 64,9
2021 65,11
2022 67

aftodioikisi.gr