Καταγγελία για κάμερες σε αμφιθέατρα Πανεπιστημίου

505

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:Καταγγελία για κάμερες σε αμφιθέατρα Πανεπιστημίου. Η Αρχή εξέτασε καταγγελία σχετικά με κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε αμφιθέατρα της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Κρήτης για τα λεγόμενα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα». Σύμφωνα με αυτήν, η τοποθέτηση των καμερών έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και χωρίς τη

συγκατάθεση των φοιτητών και των καθηγητών. Στην καταγγελία επισυνάπτεται ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος, με το οποίο ζητούν την άμεση απομάκρυνση των καμερών και τη χρήση τους μόνο σε ιδιαίτερο χώρο αποκλειστικά για τα «ανοικτά μαθήματα». Η Αρχή απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση στον καταγγελλόμενο υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς δεν γνωστοποίησε στην Αρχή το εν λόγω αρχείο. Επίσης, του απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σκεπτικό της απόφασης 77/2016. (dpa.gr) Δείτε την απόφαση εδώ

LegalNews24.gr