Πιθανές παρατυπίες σε δημόσια έργα εξετάζει η Επ. Ανταγωνισμού

258
Πιθανές παρατυπίες σε δημόσια έργα εξετάζει η Επ. Ανταγωνισμού

Για το ενδεχόμενο παραβίασης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, κατά τη διάρκεια διαγωνισμών δημοπράτησης δημόσιων έργων στον νομό Πέλλας, θα συνεδριάσει στις 28 Δεκεμβρίου, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Σημειώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έχει ξεκινήσει τη σχετική έρευνα

από το 2011, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας για πιθανή νόθευση του διαγωνισμού «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση – Ανάπλαση Χ.Α.Δ.Α. Νομού Πέλλας».

Σύμφωνα με τη σχετική Εισήγηση, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συμμετείχαν σε συμφωνία ή/και εναρμονισμένη πρακτική, με στόχο τη χειραγώγηση του επίμαχου διαγωνισμού – με τον εκ των προτέρων καθορισμό αναδόχου, την υποβολή προσφορών κάλυψης ή την καταστολή υποβολής προσφορών.
Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών.
NEWMONEY