Αύξηση στα έσοδα του Δημοσίου μετά τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια

354
Αύξηση στα έσοδα του Δημοσίου μετά τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια

Με βασικό όπλο τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών η Εφορία και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) αυξάνουν τα έσοδά τους από παλαιά χρέη φορολογουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών.

Μόνο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τον Σεπτέμβριο επιβλήθηκαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε 14.600 φορολογουμένους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό οφειλετών που έπεσαν στην «παγίδα» των κατασχέσεων για το 2016 στα 93.800 άτομα.

Το ποσό οφειλών που εισπράχθηκε δεν ανακοινώθηκε, καθώς οι περισσότεροι μετά τη δέσμευση εντάχθηκαν σε ρυθμίσεις των οφειλομένων ποσών.

Ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις η πίεση που έχει ασκηθεί έχει αυξήσει τα έσοδα παλαιότερων οικονομικών ετών, όπως κωδικοποιούνται στον προϋπολογισμό, κατά 350 εκατ. ευρώ εντός του 2016.

Το ΚΕΑΟ

Πιο αποτελεσματικό αποδείχθηκε το νεοσύστατο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, το οποίο μάλιστα θα ενισχυθεί με 600 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό (αποφοίτους οικονομικών σχολών, δικηγόρους κ.ά.) ώς το τέλος του έτους.

Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ ώς και τον Σεπτέμβριο του 2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.575.072.593 ευρώ, ενώ εντός του 2016 έχει εισπράξει από χρέη προηγούμενων ετών 583 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 57% των συνολικών εισπράξεων, προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 43% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.

Πολύ αποδοτική εισπρακτικά είναι και η εφαρμογή της αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων με εισπράξεις ύψους 24.279.216 ευρώ τους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας της (από τον Δεκέμβριο του 2015).

Από τις εισπράξεις αυτές, το ποσό των 16.942.891 ευρώ εισπράχθηκε για οφειλές που δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, ενώ 7.336.325 ευρώ κάλυψαν δόσεις τρεχουσών ρυθμίσεων.

Συνολικό εισπραχθέν ποσό 1.575.072.593 ευρώ

Εισπράξεις 2013: 25.208.714 ευρώ
Εισπράξεις 2014: 333.290.851 ευρώ
Εισπράξεις 2015: 632.831.271 ευρώ
Εισπράξεις 2016: 583.741.757 ευρώ

Newsroom ΔΟΛ