Πίνακες Υπολογισμού Ασφαλιστικών Εισφορών Δικηγόρων με το νέο ασφαλιστικό

284

Δημοσιεύουμε πίνακα με τα ποσά που θα κληθούν να καταβάλλουν οι δικηγόροι για τις ασφαλιστικές τους εισφορές βάσει του νέου ασφαλιστικού, όπως μας το

προώθησε το λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο TaxisCare, με έδρα στην Αθήνα, Αραχώβης 19-21. Στον πίνακα παρατίθενται διάφορα κλιμάκια καθαρών κερδών με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, αναλόγως της προϋπηρεσίας του δικηγόρου. Στο ποσό των εισφορών, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται βάσει του άρθρου 98 του νέου Νόμου, προστίθενται ο φόρος εισοδήματος, η προκαταβολή φόρου, η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος, ώστε να προκύπτει τελικά το τι θα απομένει από τα καθαρά κέρδη. Στο εν λόγω αρχείο συμπληρώνεται Πίνακας Φορολογικής Κλίμακας, Πίνακας Εισφοράς Αλληλεγγύης, Πίνακας φορολόγησης Ενοικίων και Πίνακας Αφορολογήτου ποσού. 

Θεωρήσαμε το αρχείο ενδιαφέρον για συναδέλφους και μη, δεδομένου ότι το νέο ασφαλιστικό εφαρμόζεται σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία.
Ανοίξτε τον πίνακα, εδώ.
JUSTINA