«Ναι» από ΣτΕ σε μεταβίβαση των λουτρών της Αιδηψού στο ΤΑΙΠΕΔ

194

Απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί του δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

«Ναι» από ΣτΕ σε μεταβίβαση των λουτρών της Αιδηψού στο ΤΑΙΠΕΔ
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και νόμιμη τη μεταβίβαση των λουτρών της Αιδηψού στο ΤΑΙΠΕΙΠ απορρίπτοντας ως αβάσιμους τους

ισχυρισμούς του δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που ζητούσε την ακύρωση των σχετικών αποφάσεων.

Η επταμελής αυξημένη σύνθεση του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ με την απόφαση της (2389/2016) έκρινε πως ειδικοί νόμοι μπορεί να θεσπίζουν ρυθμίσεις που να αποκλίνουν από τις επιταγές και τις δεσμεύσεις του άρθρου 17 του Συντάγματος (προστασία της ιδιοκτησίας), παρέχοντας τη δυνατότητα απαλλοτριώσεως των πλουτοπαραγωγικών πηγών χωρίς την τήρηση ή την πλήρη τήρηση των εγγυήσεων του εν λόγω άρθρου.
Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας το άρθρο 18 του Συντάγματος προβλέπει ότι ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση, μεταξύ των άλλων, «των ιαματικών υδάτων τα οποία δεν καθίστανται ανεπίδεκτα ιδιωτικής κτήσης, ούτε προσδίδεται σε αυτά εκ του Συντάγματος ο χαρακτήρας των κοινοχρήστων πραγμάτων».
Έτσι, αναφέρουν «τα ιαματικά ύδατα είναι δεκτικά ιδιωτικοποίησης» και η ιδιωτικοποίηση αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 17 του Συντάγματος.
newsbeast.gr