Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κατόπιν ταυτοποίησης στοιχείων εργαζόμενης

368

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Σύνοψη διαμεσολάβησης

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κατόπιν ταυτοποίησης στοιχείων εργαζόμενης

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδική Επιστήμονας: Σοφία Αμοριανού

Νοέμβριος 2016

Άνεργη, πρώην εργαζόμενη σε υποδηματοποιία, ζήτησε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης -ενόψει συνταξιοδότησης- για περίοδο εργασίας, κατά την οποία είχε επιβληθεί Πράξη Επιβολής Εισφορών Ασφάλισης (ΠΕΕ) στον εργοδότη της. Η ενδιαφερόμενη προσκόμισε ασφαλιστικά στοιχεία (ΔΑΤΕ), σφραγισμένα από τον εργοδότη και ανακεφαλαιοποιημένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αποδείκνυαν την εργασία της στην επιχείρηση πριν και μετά την επίμαχη χρονική περίοδο. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέρριψε την αίτηση, με την αιτιολογία ότι κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν αναγραφόταν ως εργαζόμενη στις μισθολογικές καταστάσεις του εργοδότη.

Η ασφαλισμένη ισχυρίστηκε ότι ο εργοδότης δεν χρησιμοποιούσε το πλήρες όνομά της και συνήθιζε να τη φωνάζει με το υποκοριστικό της όνομα, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο εργοδότης, ο οποίος παραδέχτηκε ενώπιον του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ότι από δικό του λάθος ανέγραφε στις μισθολογικές καταστάσεις το υποκοριστικό, αλλά επικολλούσε ένσημα και απέδιδε εισφορές στο ορθό, πλήρες όνομα της εργαζόμενης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διενήργησε αυτοψία στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διαπίστωσε ότι οι μισθολογικές καταστάσεις τηρούνταν πλημμελώς από τον εργοδότη, αφού -μεταξύ άλλων- δεν καταγράφονταν οι αριθμοί μητρώου ασφαλισμένου και δεν έφεραν την υπογραφή των ασφαλισμένων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) εις βάρος του είχαν συνταχθεί πλημμελώς από την υπηρεσία, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η εξακρίβωση ότι οι επιβληθείσες εισφορές αφορούσαν την ίδια ή άλλη εργαζόμενη στην επιχείρηση, εάν δηλαδή υπήρχε ταυτοπροσωπία των ατομικών και ασφαλιστικών στοιχείων στο πρόσωπο της ενδιαφερόμενης. Συγκεκριμένα, στα αντίγραφα των μισθολογικών καταστάσεων αναγράφονταν τρεις εργαζόμενες με το ίδιο επώνυμο (εξαδέλφες), η μία εκ των οποίων αναγραφόταν άλλοτε με το πλήρες όνομα και άλλοτε με δύο διαφορετικά υποκοριστικά.

Ωστόσο, από τον έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής προέκυψε ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διενεργώντας έλεγχο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), διαπίστωσε ότι η ενδιαφερόμενη ήταν απογεγραμμένη στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Ιδρύματος, ενώ δεν υπήρξε ποτέ -όχι μόνο στη συγκεκριμένη επιχείρηση αλλά σε ολόκληρη τη χώρα- εργαζόμενη/ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το συγκεκριμένο υποκοριστικό όνομα και το επώνυμο της ενδιαφερόμενης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι η ενδιαφερόμενη κινδύνευε να απωλέσει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό της δικαίωμα, για χρονική περίοδο για την οποία είχαν καταβληθεί εισφορές, χωρίς να ευθύνεται, αφού η αμφισβήτηση της ασφάλισης οφειλόταν σε αδυναμίες και πλημμέλειες εκ μέρους τόσο του εργοδότη, που τηρούσε πλημμελώς τα εργοδοτικά βιβλία όσο και του ασφαλιστικού οργανισμού, που ενεργούσε πλημμελώς τους απαραίτητους ελέγχους στον υπόχρεο εργοδότη. Κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όφειλε αμέσως μόλις διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ μισθωτή εργαζόμενη στα Μητρώα του Ιδρύματος με το υποκοριστικό όνομα της εργαζόμενης, συνεκτιμώντας και τα λοιπά στοιχεία της ασφάλισης, να αναγνωρίσει ότι η αναγραφή διαφορετικού ονόματος οφείλεται σε λάθος του εργοδότη και να αναγνωρίσει το χρόνο ασφάλισης στην ενδιαφερόμενη.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε δεκτή η ένσταση της ενδιαφερομένης και αναγνωρίσθηκε το επίμαχο χρονικό διάστημα, ως χρόνος ασφάλισης, από το δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο (ΤΔΕ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Πληροφορίες : 2131306767, press@synigoros.grΠηγή: Taxheaven