Τροποποίηση προγράμματος «μεταποίηση στις νέες συνθήκες» του ΕΣΠΑ (ΦΕΚ)

155

Στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/ 1-10-2010 υπουργικής απόφασης οδηγού του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως ισχύει, ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων, προχώρησε η υφυπουργός Οικονομίας Θ. Τζάκρη και η απόφαση της δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

aftodioikisi.gr