Σύσταση Επιτροπής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις (ΦΕΚ)

137

Τη Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, περιλαμβάνει απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύτηκε

σε ΦΕΚ.

Έργο της Επιτροπής είναι:
α) η διαμόρφωση συγκεκριμένων και αποτελεσμα τικών προτάσεων για το σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο με στόχο την λήψη των απαραίτητων πολιτικών αποφάσεων, β) ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών με σκοπό την επιτάχυνση της υλοποίησης των ανωτέρω αποφάσεων, γ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων αυτών.
aftodioikisi.gr