Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα εταιρειών κατά της ΔΕΗ

375
Χαράτσι ΔΕΗ

Με δύο αποφάσεις, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις που άσκησαν τρείς εταιρείες κατά της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και κατά

της ΔΕΔΔΗΕ ζητώντας να διαταχθεί η άρση της απαγόρευσης ηλεκτροδότησης των καταστημάτων τους.
Οι δύο πρώτες προσφεύγουσες είναι μια ανώνυμη και μια ετερόρρυθμη εταιρεία, με έδρα το νησί της Ρόδου, με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών.
Υποστηρίζουν ότι η ΔΕΔΔΗΕ μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε με συνεργείο σε μετρητή τους διαπίστωσε ότι δεν είχε καταγραφεί το σύνολο της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας, που προσδιορίστηκε για το διάστημα από 16 Ιανουαρίου 2013 έως την 1η Ιουλίου 2015 σε 67.480 kwh με αποτέλεσμα να προκύψει χρεωστική διαφορά ύψους 16.162,88 ευρώ η οποία ενσωματώθηκε σε έκτακτο λογαριασμό, που είχε καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 7η Ιουνίου 2016.
Διατείνονται ότι δεν υπήρξε παραβίαση στον μετρητή της, ενώ απέρριψε και τον ισχυρισμό της ΔΕΔΔΗΕ ότι οι δύο από τις τρείς φάσεις είχαν απομονωθεί με βερνίκι.
Οι εταιρείες αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται περί ρευματοκλοπής και υποστηρίζουν ότι για τα έτη 2013, 2014 και 2015 είχαν εκδοθεί εκκαθαριστικοί λογαριασμοί αφού έγιναν οι καταμετρήσεις και έλεγχοι στο ρολόι χωρίς να έχει διαπιστωθεί παραβίαση αυτού.
Διατείνονται παραπέρα ότι στο ρολόι υπάρχουν οι μολυβδοσφραγίδες χωρίς να υπάρχει καμία παραβίασή τους.
Η τρίτη προσφεύγουσα είναι ετερόρρυθμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Κάρπαθο με την πώληση κατεψυγμένων τροφίμων. Σε αυτήν η ΔΕΔΔΗΕ διαπίστωσε παραβίαση στον μετρητή και μη καταγραφή κατανάλωσης 67.522 kwh ηλεκτρικής ενέργειας αξίας 12.107,59 ευρώ.
Η ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι την 18η Νοεμβρίου 2015 διαπιστώθηκε παραβίαση σε μετρητή και συγκεκριμένα αποσύνδεση των δύο ακροδεκτών του πηνίου τάσεως.
Υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε παραβίαση στον μετρητή και ότι η διαπίστωση έγινε ερήμην τους, τονίζοντας ότι οι μετρητές ευρίσκοντο ερμητικά κλεισμένοι σε ειδικά μεταλλικά κιβώτια, ασφαλισμένα με λουκέτα ασφαλείας και μολυβδοσφραγίδες. Το δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις ως μη νόμιμες διότι η αρνητική υποχρέωση της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ να μην διακόψουν την ηλεκτροδότηση δεν έχει αυτοτελή υπόσταση, αφού αποτελεί αντίστροφη πλευρά της υποχρέωσης για θετική παροχή, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται αξίωση των εταιρειών προς προσωρινή δικαστική προστασία.
Τις επιχειρήσεις εκπροσώπησε ο δικηγόρος κ. Μ. Κουτσούκος, ενώ την ΔΕΗ και την ΔΕΔΔΗΕ, ο δικηγόρος κ. Γ. Μαυρομάτης. Πηγή:www.dimokratiki.gr