ΣτΠ: Συνέχιση επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ επί δίμηνο μετά την αποστράτευση

355
ΣτΠ: Συνέχιση επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ επί δίμηνο μετά την αποστράτευση

Άνεργος νέος ζήτησε τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, διότι το αίτημά του για συνέχιση καταβολής του επιδόματος ανεργίας, που υπέβαλε μετά τη λήξη της στρατιωτικής του θητείας, απορρίφθηκε από το αρμόδιο ΚΠΑ, και την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ, επειδή το αίτημα συνέχισης υποβλήθηκε δύο έτη μετά την αρχική έγκριση χορήγησης του επιδόματος ανεργίας

Η καταβολή του επιδόματος ανεργίας του ενδιαφερομένου είχε ανασταλεί δύο φορές από την έγκρισή του, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, την πρώτη λόγω ανάληψης εργασίας και τη δεύτερη λόγω στράτευσης. Υπήρχε όμως ένα υπόλοιπο του αρχικά εγκεκριμένου επιδόματος ανεργίας, 28 ημερών, το οποίο δεν του χορηγήθηκε και με αίτημά του διεκδικούσε ο άνεργος.

Η νομοθεσία προβλέπει ρητά ότι προκειμένου περί συνέχισης της επιδότησης μετά την αποστράτευση, η επιδότηση συνεχίζεται οπωσδήποτε επί δίμηνο από την αποστράτευση, έστω και αν παρήλθε διάστημα μεγαλύτερο της διετίας και έστω και αν ο υπόλοιπος χρόνος επιδότησης είναι μικρότερος του.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ζήτησε από την Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών του ΟΑΕΔ, στην οποία εκκρεμούσε η τελική ένσταση του ενδιαφερομένου να χορηγηθεί στον πολίτη επίδομα ανεργίας διάρκειας δύο μηνών, παρόλο που το υπολειπόμενο εγκεκριμένο επίδομα ανεργίας του αφορούσε χρονικό διάστημα μικρότερο του διμήνου.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο ΟΑΕΔ ενέκρινε το αίτημα του ενδιαφερομένου άνεργου και του χορήγησε το επίδομα ανεργίας για δύο μήνες μετά το τέλος της θητείας του.

www.dikaiologitika.gr