Τι ζητούν οι τράπεζες για να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση του χρέους

214
Τι ζητούν οι τράπεζες για να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση του χρέους

Βελτίωση του haircut στα ομόλογα που καταθέτουν ως ενέχυρα για την άντληση ρευστότητας από το ευρωσύστημα και αποδοχή των καλυμμένων ομολογιών ως ενέχυρα έναντι ρευστότητας, θα ζητήσουν οι τράπεζες από την ΕΚΤ στο πλαίσιο

της διευθέτησης του ελληνικού χρέους με ανταλλαγή ομολόγων EFSF που κατέχουν.

Το θέμα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους αρχικά σε ένα μικρό του μέρος, μέσω των τραπεζών και της ανταλλαγής ομολόγων τους, EFSF κυμαινόμενου επιτοκίου, με νέο ομόλογο έκδοσης ESM με σταθερό επιτόκιο, είχε αποκαλύψει το “Κεφάλαιο” στις 22 Οκτωβρίου (Το κρυφό χαρτί στην αναδιάρθρωση του χρέους), ως την τεχνική που έχει επιλεγεί για να παρακαμφθούν τα πολιτικά προβλήματα που δημιουργεί στη Γερμανία ενόψει των επικείμενων εκλογών, η διαχείριση του ελληνικού χρέους.
Όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές στο Capital.gr, τα ομόλογα EFSF/ESM που κατέχουν οι τράπεζες ανέρχονταν στις 30/6/2016 σε 38,9 δισ. ευρώ, κατανεμημένα στις τέσσερις συστημικές τράπεζες ως εξής: Τράπεζα Πειραιώς 15,5 δισ. ευρώ, Εθνική Τράπεζα 10,6 δισ. ευρώ, Eurobank 9,1 δισ. ευρώ και Alpha Bank 3,7 δισ. ευρώ.
Για να προχωρήσουν, βεβαίως, οι συζητήσεις μεταξύ ESM και ΟΔΔΗΧ και η συγκεκριμένη ανταλλαγή των ομολόγων EFSF των τραπεζών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, ενώ επίσης θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η σύνθεση των διοικήσεων σε όλες τις τράπεζες, καθώς αυτές θα κληθούν να υπογράψουν τις συμφωνίες ανταλλαγής. Ωστόσο, ήδη έχουν ξεκινήσει να συζητούνται οι όροι συμμετοχής των τραπεζών στη σχεδιαζόμενη φόρμουλα διαχείρισης του χρέους, με επίκεντρο το πώς θα γίνει το hedging (κάλυψη επιτοκιακού κινδύνου) για την ανταλλαγή ομολόγων κυμαινόμενου με ομόλογο σταθερού επιτοκίου προκειμένου οι τράπεζες να μην υποστούν μελλοντικά ζημίες από την άνοδο των επιτοκίων.
Πέραν του ύψους που θα φέρει το νέο σταθερό επιτόκιο του ομολόγου που θα εκδώσει ο ESM, το οποίο και θα καθορίσει τις συμφωνίες swap που θα αναγκαστούν να συνάψουν οι τράπεζες για να κάνουν το hedging του επιτοκιακού κινδύνου (πληροφορίες κάνουν λόγο για σχεδιαζόμενο επιτόκιο 1,2%), οι τράπεζες ενδιαφέρονται για δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους που θα μειώσουν την επιβάρυνσή τους από τη συναλλαγή.
Πρόκειται αφενός για το μικρότερο “κούρεμα” στα ομόλογα που κατατίθενται στην ΕΚΤ για την άντληση ρευστότητας και αφετέρου για την αποδοχή καλυμμένων ομολογιών ως ενεχύρων.Σήμερα το μέσο “κούρεμα” που επιβάλλεται στα ενέχυρα των ελληνικών τραπεζών κινείται στο 40% – 45% της ονομαστικής αξίας τους. Παράλληλα, η ΕΚΤ έχει σταματήσει από το 2011 να κάνει αποδεκτές ως ενέχυρα καλυμμένες ομολογίες, οι οποίες βασίζονται σε στεγαστικά δάνεια. 
Η εκ νέου αποδοχή ως ενεχύρων των καλυμμένων ομολογιών, αλλά και η μείωση του haircut στα ομόλογα για την άντληση ρευστότητας θα είναι τα “ανταλλάγματα” που θα διαπραγματευθούν με την ΕΚΤ οι τράπεζες στο πλαίσιο της ανταλλαγής των ομολόγων EFSF. Και αυτό διότι το hedging στο οποίο θα τις υποχρεώσει η ανταλλαγή, θα απαιτήσει ως collateral μετρητά ή ομόλογα υψηλής διαβάθμισης που οι τράπεζες θα χρειαστεί να αποσύρουν από τη χρήση τους για άντληση ρευστότητας από το ευρωσύστημα.
capitalgr