ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΔΠΡΑΘ)

396
Προσωρινή δικαστική προστασία (ΔΠρΑθ 156/2016)

Με την 156/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο Μονομελές), το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση του αιτούντος και ανέστειλε

την προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του Β΄ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος του, ως νομίμου κληρονόμου, χρηματικό ποσό ύψους 16.996,49 ευρώ από ληξιπρόσθεσμες οφειλές και πρόσθετα τέλη και το οποίο κλήθηκε να καταβάλει δυνάμει ατομικής ειδοποίησεως ληξιπρόθεσμων χρεών του παραπάνω Διευθυντή.

Κρίθηκε ότι η κρινόμενη αίτηση είναι προδήλως βάσιμη.
Και τούτο διότι, εφόσον είχε χωρήσει εκ μέρους του αιτούντος, εντός της τετραμήνου προθεσμίας που τάσσεται από το άρθρο 1847 Α.Κ. αποποίηση της κληρονομιάς της μητέρας του, ο αιτών δεν είχε πλέον ούτε δικαιώματα ούτε υποχρεώσεις από την εν λόγω κληρονομιά και επομένως μη νομίμως, χωρίς προηγουμένως να έχει ανατραπεί ή να έχει αμφισβητηθεί από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. το γεγονός της ως άνω αποποιήσεως, εχώρησε σε βάρος του η ένδικη διοικητική εκτέλεση και κλήθηκε με την ανωτέρω ατομική ειδοποίηση να καταβάλει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της αποβιώσασας οφειλέτριας, ως μη κατά το νόμο υποχρέου.
Πηγή: adjustice.gr